Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Rewolucja ➡ opłaty drogowe pobierane bezpośrednio z tachografu

Utworzona: 2023-03-07


Dzięki innowacyjnej technologii, która wykorzystuje dane z tachografu i nowego urządzenia plug-and-play VDO Link, urządzenia pokładowe (OBU) do poboru opłat drogowych dla samochodów ciężarowych stają się zbędne.

Dostawca usług dotyczących opłat drogowych Axxès i firma technologiczna Continental podjęły współpracę w zakresie stworzenia usługi poboru opłat dla flot pojazdów użytkowych. Nie będzie ona wymagała wykorzystania urządzeń pokładowych (OBU) do elektronicznego poboru opłat za przejazd po płatnych odcinkach dróg. W tym celu Axxès i Continental wykorzystają dane dostępne w VDO DTCO 4.1 – inteligentnego tachografu drugiej generacji Continental, i przekażą je do chmury Axxès za pośrednictwem platformy Continental Road Usage Service (CRUS).

W celu zapewnienia flotom łączności z chmurą, Axxès wykorzysta VDO Link firmy Continental. To inteligentne urządzenie, które podłączane jest do przedniego panelu tachografu. Jest to łatwa i praktyczna konfiguracja dla flot, która oferuje równocześnie dodatkowe korzyści dla usług EETS (Europejski Elektroniczny System Poboru Opłat) i portfela VAS Axxès. Role w ramach współpracy zostały jasno określone: Continental dostarczy niezbędną technologię, a Axxès skupi się na zapewnieniu jeszcze lepszej obsługi końcowych klientów firm transportowych.

Nowa konfiguracja umożliwia firmie Axxès rozszerzenie wachlarza usług

Umowa z Continental potwierdza pozycję Axxès - pioniera w europejskim sektorze poboru opłat drogowych z siedzibą w Lyonie we Francji, jako lidera w ulepszaniu codziennej pracy operatorów flot. Firma nie poprzestaje jedynie na poborze opłat. Łatwe połączenie przez VDO Link oraz dostępność do wielu danych dotyczących kierowcy oraz pojazdu, zapisywanych w tachografie, otwierają całkiem nowe pole dla wartościowych usług. Axxès będzie je oferować swoim klientom w przyszłości. Dostawca usługi przekonany jest, że klienci szybko zrozumieją korzyści z nowego systemu poboru opłat - chce jednak pozostawić im możliwość wyboru. Dlatego też, klienci wciąż mogą nabyć OBU, wkrótce również w zaktualizowanej wersji.

Wprowadzenie systemu „tachograf toll” stanowi kamień milowy dla europejskiego sektora poboru opłat, porównywalny z wprowadzeniem całkowicie cyfrowej opłaty za przejazd drogami w Niemczech w 2005 roku. Jesteśmy dumni, że udało nam się być pierwszymi na rynku, którzy wprowadzają tego rodzaju system. Nowe rozwiązanie jest łatwo dostępne, a jednocześnie znacznie bardziej precyzyjne, jednoznaczne i bezpieczne. Otwiera również nowe pola biznesowe dla naszych klientów i partnerów, ponieważ system poboru opłat przy użyciu tachografu jest natywnie połączony poprzez istniejące interfejsy API z naszym nowym portalem. Oferuje on pełen zakres usług zarządzania flotą. Cieszymy się, że możemy nawiązać współpracę z Continental, firmą znaną na całym świecie jako dostawca technologii dla przemysłu motoryzacyjnego, będącą jednocześnie ekspertem w zakresie tachografów i telematyki powiedział Frédéric Lepeintre, dyrektor generalny Axxès.

Nowy system poboru opłat odpowiedzią na zapotrzebowanie na inteligentne tachografy drugiej generacji

Zarówno dla Continental, jak i Axxès korzyści wynikające z wykorzystania tachografu do gromadzenia danych dotyczących poboru opłat są oczywiste. Co najważniejsze, tachograf wyposażony jest w modem DSRC (Dedicated Short Range Communication) – służący do kontroli - ale możliwy także do wykorzystania przy pobieraniu opłat drogowych. Tachograf oferuje również odbiornik nawigacji satelitarnej i interfejs służący do podłączenia VDO Link. Ponadto posiada również klucz kryptograficzny ,,Trust Anchor", który umożliwia unikalną identyfikację oraz autoryzację tachografu i pojazdu.

Pakiet Mobilności I determinuje konieczność doposażenia do 2025 roku pojazdów ciężarowych używanych w transporcie międzynarodowym w inteligentne tachografy drugiej generacji, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi. Ta konieczność jest niezwykle istotną kwestią dla dostawców usług poboru opłat, ponieważ skierowana jest bezpośrednio do firm działających w transporcie międzynarodowym. W tej sytuacji, dodanie systemu poboru opłat „tachograf toll” może zapewnić dodatkowe korzyści dla operatorów flot pojazdów użytkowych.

Continental: to tylko pierwszy krok w przejściu od OBU do OBE

Dla Continental system poboru opłat przy użyciu tachografu nie jest efektem końcowym, lecz pierwszym krokiem w przejściu od OBU do OBE (Distributed On-board Equipment). Będzie on opierał się na danych z tachografu jako centralnym filarze, ale może również zawierać dane pojazdu z innych źródeł. Jest to wizja opracowana przez Continental, w celu stworzenia rozwiązania, które oferuje spójny interfejs użytkownika oraz jest przyszłościowe i rozszerzalne. Ponadto zwiększa jakość danych, upraszcza logistykę, zmniejsza koszty, zwiększa bezpieczeństwo danych oraz umożliwia projektowanie nowych usług o wartości dodanej, poprawiając tym samym ogólną ekonomię floty. Jestem dumny, że moi koledzy pracowali wytrwale nad wprowadzeniem nowego rozwiązania. Zawsze byliśmy przekonani, że daje to wiele możliwości dla dostawców usług poboru opłat i całego przemysłu transportowego. Tysiące flot pojazdów użytkowych skorzysta z tego rozwiązania. Cieszymy się, że wprowadzamy je na rynek wraz z europejskimi ekspertami w dziedzinie elektronicznych systemów poboru opłat, firmą Axxès Ismail Dagli, dyrektor działu Smart Mobility w Continental, podkreśla ambitne plany firmy związane ze wspieraniem dostawców usług opłat drogowych.
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
PST OST SPED SP. Z O.O.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels