Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Kancelaria Transportowa LEGALTRANS

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę

Utworzona: 2023-02-28


JDG to preferowana przez polskich przedsiębiorców, przede wszystkim na starcie, forma prowadzenia działalności. Gdy firma się rozwija, pojawia się myśl o zmianie formy prawnej. Obowiązujące przepisy pozwalają na to.

Warto wiedzieć, że przedsiębiorca, który na początku zakładania swojego biznesu wybrał jednoosobową działalność gospodarczą, nie musi przy niej zostać do końca. Przepisy KSH - kodeksu spółek handlowych - przewidują bowiem procedurę przekształcenia, czyli zmiany formy prawnej działalności bez potrzeby jednoczesnego likwidowania tej działalności.

Na przekształcenie JDG w spółkę z o.o. zezwala art. 551 § 5, wskazujący, że przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę przekształconą). Spółką kapitałową, o której mowa w tym przepisie, jest tytułowa spółka z o.o., prosta spółka akcyjna oraz spółka akcyjna.

Istota przekształceń

Jak już wspomniano, przekształcenie pozwala na zmianę formy prawnej bez konieczności likwidowania prowadzonej działalności. W przekształceniach obowiązuje zasada kontynuacji, oznaczająca, że przekształcona spółka korzysta z tych samych praw i obowiązków, które przysługiwały przekształcanemu przedsiębiorcy. Przysługują jej też te same koncesje, zezwolenia, ulgi (chyba że z ich treści lub z ustawy wynika inaczej). Jeżeli przekształcenie odbywało się między dwiema spółkami, wspólnicy przekształcanej z dniem przekształcenia stają się także automatycznie wspólnikami spółki przekształconej. W przypadku osoby fizycznej, z dniem przekształcenia staje się ona natomiast wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki przekształconej. Zasada kontynuacji została wyrażona w art. 553 KSH, a także powtórzona w rozdziale 6, art. 5842 KSH, odnoszącym się bezpośrednio do przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. powoduje ponadto nadanie nowego numeru NIP i REGON, konieczność prowadzenia pełnej księgowości (spółki kapitałowe nie mogą stosować księgowości uproszczonej) i opłacania podatku od osób prawnych (CIT). Wiąże się także z obowiązkiem uiszczenia podatku PCC - podatek od czynności cywilnoprawnych - w związku z wniesieniem kapitału zakładowego, w wysokości 0,5% wniesionego kapitału. Zmiana formy prawnej z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z o.o. nie prowadzi natomiast do powstania podlegającego opodatkowaniu dochodu.

Kiedy warto zdecydować się na przekształcenie? Jak przebiega przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. i ile kosztuje? Dowiecie się tego z materiału eksperckiego przygotowanego przez Kancelarię Transportową Legaltrans KLIK ⬅

Autor:
Kancelaria Transportowa Legaltrans
Do ulubionych Kancelaria Transportowa LEGALTRANS
FIRMOWY SPOTLIGHT
Euroma Maciej Działoszyński


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels