Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Kancelaria Transportowa LEGALTRANS

Jak prowadzić firmę transportową?
Utworzona: 2023-02-14

Form prawnych pozwalających na prowadzenie takiej działalności jest wiele. Należy zatem zapoznać się ze sposobem ich funkcjonowania i wybrać to co będzie najkorzystniejsze i najwygodniejsze dla właściciela. Trzeba również pamiętać jakie warunki należy spełnić.

W wyborze fromy może pomóc Kancelaria Transportowa LEGALTRANS jednak warto w pierwszej kolejności zapoznać się z możliwościami jakie niosą ze sobą dane formy.

Mówiąc o formie prawnej firmy transportowej, wyróżniamy następujące sposoby prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce:


jednoosobowa działalność gospodarcza prowadzona przez osoby fizyczne,
spółka cywilna,
spółki prawa handlowego: osobowe (spółka jawna / spółka komandytowa / spółka komandytowo-akcyjna) i kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością / prosta spółka akcyjna / spółka akcyjna).


Wybór formy prawnej, w jakiej prowadzona będzie firma transportowa, jest sprawą mocno indywidualną. Nie da się z góry określić, że jedna forma jest zdecydowanie lepsza niż pozostałe, ponieważ każda z nich ma zarówno swoje zalety, jak i wady. Wiele zależy także od konkretnego przypadku. Forma prawna firmy transportowej będzie odgrywać kluczową rolę w sposobie Państwa funkcjonowania na rynku.

Co jeszcze potrzebne jest do prowadzenia firmy transportowej w Polsce?


Pierwszym krokiem w rozważaniach nad własną firmą transportową, powinno być określenie, czy będzie to firma wykonująca przewozy drogowe pojazdami do 3,5 tony czy powyżej 3,5 tony?

W rozważaniach nad własną firmą transportową należy zastanowić się ponadto nad optymalną formą opodatkowania. Do wyboru są: skala podatkowa, czyli zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Obowiązkowe jest również wskazanie kodu PKD, który określa obszar działalności firmy. Podstawowym kodem PKD dla firmy transportowej jest kod 49.41.Z „Transport drogowy towarów”.

Należy zapoznać się z zasadami opłacania podatku VAT przy prowadzeniu firmy transportowej?

Prowadzenie firmy transportowej wiąże się ponadto, a właściwie to przede wszystkim z obowiązkiem uzyskania określonych certyfikatów, licencji i zezwoleń, w zależności od skali i rodzaju świadczonych usług. Zostały one określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Do najważniejszych spośród nich należą: zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencja wspólnotowa, licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób i pośrednictwa przy przewozie rzeczy i osób, certyfikat kompetencji zawodowych.

Konieczne jest posiadanie określonej przepisami zdolności finansowej, ponieważ od niej zależne jest uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, a na dalszym etapie również licencji wspólnotowej.

Obowiązkowym jest również posiadanie odpowiedniej bazy eksploatacyjnej, spełniającej warunki określone w przepisach.

Należy spełnić wymóg dobrej reputacji, gdyż jest to jedna z kluczowych przesłanek uzyskania pozwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.


Zapraszamy do zasięgnięcia porady w naszej Kancelarii Transportowej LEGALTRANS. Nasi eksperci doskonale znają nie tylko aktualne przepisy prawa, ale i obecne realia oraz specyfikę tej branży. Jesteśmy gotowi przeprowadzić Państwa przez cały ten proces, pomóc w wyborze najlepszych rozwiązań oraz przygotowaniu i uzupełnieniu wszystkich wymaganych dokumentów.

Jeżeli zależy Ci na rzetelnym prowadzeniu ewidencji czasu pracy kierowców, skontaktuj się z nami!

Biuro Obsługi Klienta:

Do ulubionych
Kancelaria Transportowa LEGALTRANS


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels