Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

2250 euro za brak powrotu kierowcy do domu

Utworzona: 2023-02-02


Francja surowo karze za brak obowiązkowego powrotu ciężarówek.

Zgodnie z Pakietem Mobilności pracodawca zobowiązany jest umożliwić powrót kierowcy do swojego miejsca zamieszkania lub bazy:

🚨 w każdym okresie czterech kolejnych tygodni (tak aby wykorzystali oni przynajmniej jeden regularny tygodniowy okres odpoczynku lub tygodniowy odpoczynek trwający ponad 45 godzin wykorzystywany jako rekompensata za skrócony tygodniowy okres odpoczynku)

lub

🚨 jeśli kierowca wykorzystał dwa skrócone tygodniowe okresy odpoczynku – przed rozpoczęciem regularnego tygodniowego okresu odpoczynku trwającego ponad 45 godzin wykorzystywanego jako rekompensata.

Francuskie przepisy za złą organizację pracy kierowcy i brak umożliwienia mu powrotu do miejsca zamieszkania przewidują karę roku pozbawienia wolności i 30.000 euro grzywny. W toku kontroli drogowej pobierana jest zazwyczaj kaucja w wysokości 2.250 euro, co nie oznacza, iż prokurator nie będzie uprawniony do nałożenia wyższej kary.

Jak się uchronić przed karami i czy można obejść obowiązkowy powrót kierowcy do bazy/ miejsca zamieszkania?
Czytaj dalej
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
ADR Adviser Doradztwo i Szkolenia Jacek Pluta


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels