Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Transport i Logistyka Polska

Jakie zezwolenia obowiązują w 2023 r. na wjazd na Białoruś?
Utworzona: 2023-02-01

Przewozy na Białoruś możliwe są na podstawie zezwoleń EKMT oraz prawdopodobnie także na podstawie płatnych zezwoleń białoruskich.

REKLAMA
Jak podaje Transport i Logistyka Polska, Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że w 2023 r., nie dojdzie do wymiany kontyngentów zezwoleń pomiędzy Polską a Białorusią. Tym samym 31 stycznia 2023 r. był ostatnim dniem wykonywania przewozów na podstawie zezwoleń zagranicznych z kontyngentu na 2022 rok, wymienianych na podstawie dwustronnej umowy międzyrządowej z 1992 r. Oznacza to, że wjazd na terytorium RP przewoźników białoruskich (o ile przewóz ten będzie dotyczył towarów wyłączonych z sankcji UE) oraz na Białoruś przewoźników polskich będzie możliwy jedynie na podstawie zezwoleń EKMT.

Ponieważ Ministerstwo Infrastruktury nie otrzymało do tej pory żadnej informacji o zaprzestaniu wydawania płatnych zezwoleń białoruskich, wprowadzonych wewnętrznymi przepisami Republiki Białoruś w październiku 2022 r., można domniemywać, że polscy przewoźnicy nadal będą mogli wykupić takie zezwolenia.

Do ulubionych Transport i Logistyka Polska
PREZENTACJA FIRMY
ADAR Sp. z o.o.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels