Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Kancelaria Transportowa LEGALTRANS

Pośrednik w transporcie też musi mieć licencję
Utworzona: 2023-01-27

Podjęcie i wykonywanie pośrednictwa przy przewozie rzeczy lub osób, podobnie jak w przypadku podjęcia i wykonywania transportu drogowego, nie jest możliwe bez spełnienia określonych wymogów.

REKLAMA
W aktach prawnych, nie znajdziemy wyjaśnienia, czym jest i na czym dokładnie polega pośrednictwo przy przewozie rzeczy. Ustawodawca, zdefiniował wyłącznie pośrednictwo przy przewozie osób. Zarówno jeden, jak i drugi rodzaj działalności może być jednak realizowany tylko na podstawie odpowiedniej licencji (licencja spedycyjna).

Pośrednictwo przy przewozie osób

Pośrednictwem przy przewozie osób jest działalność gospodarcza polegająca na przekazywaniu zleceń przewozu osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą lub taksówką oraz:
🔸zawieraniu umowy przewozu w imieniu klienta lub przedsiębiorcy wykonującego przewóz osób lub
🔸pobieraniu opłaty za przewóz osób, lub
🔸umożliwianiu zawarcia umowy przewozu lub umożliwianiu uregulowania opłaty za przewóz osób – samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą lub taksówką za pośrednictwem dostarczonych lub udostępnionych do tych celów środków komunikacji elektronicznej, domen internetowych, aplikacji mobilnych, programów komputerowych, systemów teleinformatycznych lub innych środków przekazu.

Pośrednik czy spedytor?

Tematem niniejszego artykułu pozostaje jednak działalność gospodarcza w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. Podstawą do podjęcia i wykonywania tego rodzaju transportu drogowego jest licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie, nazywana również licencją spedycyjną.

Występujący o nią podmiot nie musi dysponować swoją flotą pojazdów ciężarowych, ponieważ do jego głównych zadań należy przede wszystkim organizacja całej procedury przewozu, udzielanie porad, przygotowywanie niezbędnych dokumentów, komunikowanie ze sobą kontrahentów transakcji handlowych. Choć, co warto podkreślić raz jeszcze, obowiązki pośrednika nie zostały wyszczególnione przez ustawodawcę w żadnym akcie prawnym.

Pośrednictwo klasyfikuje się jako umowę nienazwaną, nieuregulowaną w Kodeksie cywilnym. Mimo że ustawa o transporcie drogowym nie posługuje się w tym miejscu bezpośrednio terminem „spedycji”, w praktyce nie sposób nie odnieść wrażenia, że zakres działalności polegającej na pośrednictwie przy przewozie rzeczy pozostaje bardzo zbliżony do zadań, jakie spoczywają na spedytorze. Należy zadać sobie dlatego pytanie, czy „pośrednik” i „spedytor” są pojęciami tożsamymi?

Prezentowane stanowiska różnią się od siebie. Jedni zaliczają je do takich, natomiast niektórzy podkreślają występujące pomiędzy nimi różnice, co wynika z faktu, że umowa spedycji w odróżnieniu od pośrednictwa, została uregulowana w Kodeksie cywilnym, art. 794 – 804.

Ustawodawca wyraźnie określił jej istotę i konstrukcję, wskazał także na jej odpłatny charakter oraz wyznaczył granice odpowiedzialności spedytora. Stąd też w tym z prezentowanych stanowisk pośrednictwa przy przewozie rzeczy nie traktuje się na równi ze spedycją, jako pojęcia z nią tożsamego, a jako jeden z elementów spedycji.

Licencja spedycyjna na pośrednictwo przy przewozie rzeczy

Obowiązek legitymowania się licencją spedycyjną w zakresie wykonywania transportu drogowego polegającego na pośrednictwie przy przewozie rzeczy wynika wprost z art. 5b ust. 2 pkt 1 utd. Licencja ta jest zezwoleniem w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

W odniesieniu do licencji spedycyjnej nie stosuje się podziału na licencję spedycyjną krajową i licencję spedycyjną międzynarodową. Obowiązuje tu jeden dokument – jeden rodzaj uprawnienia.

Kto może ubiegać się o licencję i jakie są warunki jej otrzymania?

Źródło: Kancelaria Transportowa LEGALTRANS
Do ulubionych Kancelaria Transportowa LEGALTRANS
PREZENTACJA FIRMY
Hellmann Worldwide Logistics Polska Sp. z o. o. Sp. komandytowa


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels