Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

S2 w Warszawie na stałe bez ograniczeń tonażowych

Utworzona: 2022-12-30


Od piątku, 30 grudnia 2022 roku, GDDKiA na stałe zniesie ograniczenia godzinowe dla pojazdów o masie całkowitej powyżej 16 ton na S2 pomiędzy węzłami Opacz i Lubelska.

Wprowadzona stała organizacja ruchu umożliwia o każdej porze samochodom ciężarowym przejechać całą S2 przez Warszawę.

Przez cztery miesiące Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad obserwowała ruch pojazdów oraz zachowania kierowców, szczególnie w godzinach szczytów komunikacyjnych. Oto wyniki:
✅ mniejsze natężenie ruchu i poprawa bezpieczeństwa na DK50 oraz S8 Janki – Opacz
✅ poprawa płynności ruchu w newralgicznych punktach na DK50: rondach, skrzyżowaniach i sygnalizacjach świetlnych
✅ brak utrudnień dla ciężarówek powyżej 16 ton przy przejeździe z zachodu na wschód Mazowsza
✅ mniej znaków pionowych na S2 co daje lepszą czytelność oznakowania
✅ mniejsze zapełnienie MOP-ów na A2.

Wnioskiem podstawowym jest wzrost natężenia ruchu pojazdów ciężarowych na POW S2. W pierwszym okresie pomiarowym, sierpień - wrzesień br., wzrósł on o około 10-12 proc. Wstępne wyniki analizy wskazały, że wprowadzone zmiany nie wpłynęły negatywnie na zachowania kierowców, a zaobserwowany wzrost natężenia ruchu jest akceptowalny dla funkcjonowania S2 oraz tunelu. Pomimo wzrostu natężenia nie było ciężkich zdarzeń drogowych. Ponadto, zaobserwowano bardzo pozytywne zjawisko na DK50, gdzie natężenie ruchu pojazdów ciężarowych spadło około 25 proc. Na tej drodze, w dużej mierze jednojezdniowej dwupasowej, zmiana powinna przynieść dużą poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Już teraz zaobserwowano poprawę płynności ruchu w newralgicznych punktach DK50 jak ronda, sygnalizacje świetlne i skrzyżowania. Dodatkowo na drodze ekspresowej S8 pomiędzy węzłami Konotopa i Marki odnotowano spadek natężenia ruchu ciężarówek o 14 proc. Na MOP-ach na A2 w okolicy Warszawy zaobserwowano mniejszą liczbę ciężarówek. Nie ma też już sytuacji, w których z braku miejsca na MOP, parkowały one na pasach włączenia czy wyłączenia.

Źródło: GDDKiA
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Studio Patrzałek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels