Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Czy osoba, która utraciła uprawnienia za tzw. punkty karne może odbyć jazdy doszkalające?

Utworzona: 2022-12-31


Na pytanie czytelnika Prawa Drogowego odpowiada Marcin Kiwit, Egzaminator Nadzorujący w WORD Olsztyn, ekspert tygodnika.

PYTANIE

Czy osoba, która utraciła uprawnienia za tzw. punkty karne (posiadacz uprawnień powyżej jednego roku) może odbyć jazdy doszkalające (w ramach szkolenia uzupełniającego) przed egzaminem państwowym? W jednym wydziale komunikacji powiedziano mi, że bez problemu, w drugim, że nie - no bo to nie jest kandydat na kierowcę (ma uprawnienia, ale ma cofnięte). Czy sama nazwa PKK (profil kandydata na kierowcę) nie stawia go w statusie kandydata? Dodatkowo - spotkałem się z opiniami, że PKK tzw. "pierwszej szansy" nie pozwala na odbycie jazd doszkalających, natomiast ten drugi (po jednym niezdanym egzaminie) już tak. Będę wdzięczny za odpowiedź.

ODPOWIEDŹ

Przede wszystkim wyjaśnię, iż kierowca, posiadający uprawnienia do kierowania dłużej niż rok, w sytuacji przekroczenia 24 tzw. punktów karnych za naruszenia przepisów ruchu drogowego, nie traci automatycznie uprawnień do kierowania pojazdem. W tej sytuacji następuje jedynie zatrzymanie prawa jazdy, a jego konsekwencją administracyjną jest skierowanie przez starostę na egzamin sprawdzający kwalifikacje. Powstaje obowiązek złożenia zarówno egzaminu teoretycznego, jak również praktycznego.

Niezaliczenie którejkolwiek z części egzaminu prowadzi do wydania przez starostę decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania. I od tego momentu nie posiadamy uprawnień oraz rodzi konieczność powtórzenia całej procedury egzaminacyjnej (nawet jeżeli za pierwszym razem kierowca zdał egzamin teoretyczny, a uzyskał wynik negatywny z części praktycznej, przy kolejnym podejściu egzaminacyjnym powstaje obowiązek powtórzenia części teoretycznej egzaminu państwowego).

Niestety, zgodnie z aktualnym stanem prawnym zarówno przed pierwszym egzaminem (osoba posiada jeszcze uprawnienia do kierowania), jak również przed kolejnym (po niezdanym pierwszym egzaminie starosta podejmuje decyzję o cofnięciu uprawnień) nie ma możliwości odbycia jazd doszkalających w ramach szkolenia uzupełniającego w ośrodku szkolenia kierowców:
🚩 w ramach pierwszego PKK zachowujemy status kierowcy, a miejscem, w którym zgodnie z prawem może doszkalać się osoba posiadająca uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi jest ośrodek doskonalenia techniki jazdy (stopnia podstawowego lub wyższego) - art. 112 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami;
🚩 po niezdanym pierwszym egzaminie (niezależnie czy dotyczy to części teoretycznej, czy praktycznej) tracimy uprawnienia do kierowania pojazdem - tracimy status kierowcy - prowadzenie pojazdu po cofnięciu uprawnień jest przestępstwem określonym w art. 180 a Kodeksu karnego (możliwe orzeczenie kary pozbawienia wolności do 2 lat).

Opisana sytuacja powoduje, że nie mamy możliwości z korzystania z jakiejkolwiek formuły dodatkowego szkolenia.

Źródło: prawodrogowe.pl
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Wega Agencja celna


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels