Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Transport i Logistyka Polska

Przedłużono ułatwienia wizowe dla kierowców z Ukrainy i Białorusi

Utworzona: 2022-12-29


Od 28 grudnia br. obowiązuje opublikowane w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 21 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania wiz krajowych cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 27 grudnia 2022 r., poz. 2760).

Jak poinformował związek pracodawców Transport i Logistyka Polska, zgodnie z tym rozporządzeniem w okresie do dnia 31 marca 2023 r. cudzoziemcy będący obywatelami Republiki Białorusi i Ukrainy i przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą składać wnioski do ministra właściwego do spraw zagranicznych o wydanie wizy krajowej w celach i przypadkach określonych w rozporządzeniu. Dotyczy to między innymi kierowców w międzynarodowym transporcie drogowym lub niezarobkowym międzynarodowym przewozie drogowym, którzy w dniu złożenia wniosku o wydanie wizy krajowej przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej legalnie oraz którzy posiadają obywatelstwo Republiki Białorusi lub Ukrainy.

Opracowała Katarzyna Piechowska-Strumik, Transport i Logistyka Polska
Do ulubionych Transport i Logistyka Polska
FIRMOWY SPOTLIGHT
ADR Adviser Doradztwo i Szkolenia Jacek Pluta


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels