Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

REKLAMA


Kancelaria Transportowa LEGALTRANS

Jak poradzić sobie z ewidencjonowaniem czasu pracy?
Utworzona: 2022-12-08

Prawidłowe ewidencjonowanie czasu pracy kierowców zawodowych to pewny sposób na uniknięcie dotkliwych kar podczas kontroli drogowej lub w siedzibie przedsiębiorstwa. Niestety jest to zarazem czynność wymagająca odpowiedniej wiedzy i kompetencji, które wykraczają najczęściej poza standardową obsługę księgową.

REKLAMA
Prowadzenie ewidencji czasu pracy dla każdego zatrudnionego w firmie kierowcy to jeden z głównych obowiązków pracodawców. Ewidencja czasu pracy jest im niezbędna przede wszystkim w celu prawidłowego ustalania wynagrodzenia pracowników oraz innych świadczeń związanych z pracą. W praktyce może gwarantować jednak o wiele większe korzyści.

Rzetelna analiza i ewidencjonowanie czasu pracy kierowców to pewne korzyści dla każdego przewoźnika w postaci:
⏺optymalizacji kosztów,
⏺prawidłowego ustalania wynagrodzenia i pozostałych świadczeń związanych z pracą,
⏺szybkiego wykrywania ewentualnych nieprawidłowości i uchybień,
oszczędności czasu,
⏺możliwości uniknięcia negatywnych konsekwencji prawnych i finansowych,
⏺stałego wsparcia, opieki ekspertów.

Odpowiedzialni za to zadanie specjaliści z naszej kancelarii mogą poszczycić się w tym zakresie ogromnym doświadczeniem, dzięki któremu wykonują swoją pracę z zachowaniem najwyższych standardów – rzetelnie i w wyznaczonych terminach. Wieloletnia praktyka to również jeden z czynników, który ułatwia im przyswajanie wszelkich zmian w przepisach oraz płynne, sprawne wdrażanie nowych regulacji w firmach klientów.

Co wchodzi w skład usługi rozliczania czasu pracy kierowców?

Podstawą prawidłowego rozliczania czasu pracy kierowców jest rzetelnie prowadzona ewidencja. Zgodnie z przepisami prawa powinna mieć ona formę papierową lub elektroniczną oraz zawierać w szczególności informacje o liczbie godzin przepracowanych, godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy, godzinach pracy w porze nocnej, pełnionych dyżurach, liczbie godzin nadliczbowych, rodzaju i wymiarze innych usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy.

Więcej informacji ⏩

Źródło: Kancelaria Transportowa Legaltrans
Do ulubionych Kancelaria Transportowa LEGALTRANS
REKLAMA
PREZENTACJA FIRMY
PST OST SPED SP. Z O.O.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels