Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

REKLAMA

Zniżka na paliwo we Francji przedłużona do 31 grudnia br.
Utworzona: 2022-09-21

Na skutek drastycznie rosnących cen paliw 1 kwietnia 2022 r. francuski rząd wprowadził zniżkę na paliwo w wysokości 18 eurocentów za litr.

Z początku ten system pomocy miał obowiązywać w kraju do 31 lipca, jednakże na mocy zarządzenia z dnia 22 sierpnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie nr 2022/423 z dnia 25 marca 2022 r. został przedłużony najpierw do 31 sierpnia, a następnie do 31 grudnia 2022 r. wraz z wprowadzeniem nowych stawek. Jaka wysokość rabatu na paliwo obowiązuje kierowców podróżujących do Francji do końca tego roku i na jakich zasadach mogą oni z niego skorzystać?

Zarządzenie zmieniające z dnia 22 sierpnia 2022 r. nie tylko przedłużyło termin obowiązywania zniżki na paliwo we Francji, ale i zmieniło jej wysokość.

Do końca roku stawki zmienią się dwukrotnie z uwzględnieniem okresów: 1 września – 31 października 2022 r. (30 eurocentów) oraz 1 listopada – 31 grudnia 2022 r. (10 eurocentów).

Rabaty przestają obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.

Należy również pamiętać, że wysokość zniżek różni się od siebie w zależności od danego terytorium francuskiego oraz obowiązującej na nim stawki podatku VAT. We Francji kontynentalnej wynosi on 20%, z kolei na Korsyce 13%.

Jaka wysokość zniżki na paliwo obowiązuje we Francji od 1 września do 31 października 2022 r.?

Od 1 września do 31 października 2022 r. zniżka na paliwo wynosi:
  • 30 eurocentów wraz z podatkiem za litr we Francji kontynentalnej (metropolitarnej),
  • 28,25 eurocentów wraz z podatkiem za litr na Korsyce,
  • 25 eurocentów wraz z podatkiem za litr na Martynice, Gwadelupie, Gujanie, Reunion i Majotcie,
  • 25 euro za megawatogodzinę (MWh) za gaz ziemny,
  • 48,55 euro za 100 kg netto na gaz płynny (LPG-c).

Jaka wysokość zniżki na paliwo obowiązuje we Francji od 1 listopada do 31 grudnia 2022 r.?

Od 1 listopada br. wysokość zniżki z 30 eurocentów spadnie do 10 eurocentów i do końca roku będzie prezentować się następująco:
  • 10 eurocentów wraz z podatkiem we Francji kontynentalnej (metropolitarnej),
  • 9,42 eurocentów wraz z podatkiem na Korsyce,
  • 8,33 eurocentów wraz z podatkiem na Martynice, Gwadelupie, Gujanie, Reunion i Majotcie,
  • 8,33 euro za megawatogodzinę (MWh) za paliwo gazowe,
  • 16,18 euro za 100 kg netto za gaz płynny (LPG-c).

Jakie paliwa są objęte zniżką i kto może z niej skorzystać?

Zniżką na paliwo objęte są: benzyna (SP95, SP98-E5, SP-95-E10), olej napędowy, w tym olej napędowy do połowów i pojazdów nieporuszających się po drogach (GNR), skroplone paliwo gazowe (LPG-c), gaz ziemny (CNG i LNG), superetanol (E85) i etanol z oleju napędowego (ED95). Rabat na paliwo NIE dotyczy natomiast oleju opałowego.

Z rabatu paliwowego skorzystać mogą wszyscy – zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy. Na totemach paliwowych i dystrybutorach we Francji widnieją już ceny uwzględniające aktualną zniżkę, co nie wymaga od kierującego pojazdem podejmowania żadnych dodatkowych działań w postaci samodzielnego naliczania rabatu, czy posiadania aplikacji lub karty lojalnościowej.

Rekompensata finansowa dla stacji paliw

Zarządzenie zmieniające wprowadziło również rekompensatę finansową dla operatorów stacji paliw znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, w zakresie ubiegania się o pomoc w wysokości:
  • 3000 euro dla stacji, które w 2021 r. sprzedawały średnio mniej niż 500 hektolitrów paliwa miesięcznie;
  • 6000 euro dla stacji benzynowych sprzedających średnio od 500 do 1000 hektolitrów paliwa miesięcznie przez 2021 r.
Stacje wnioskujące o dodatkową pomoc powinny wystąpić z pisemnym wnioskiem do 31 grudnia 2022 r. Organem odpowiedzialnym za rozpatrywanie wniosków i wypłatę jednorazowego wsparcia jest Agencja Usług i Płatności (l'Agence de services et de paiement).

DANE KONTAKTOWE
Telefon: +48 791 694 777
E-mail: kancelaria@taxtrans.pl
www.taxtrans.pl
Do ulubionych
Photo by Josh Hild from Pexels