Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Potencjalne problemy po uruchomieniu systemu GVMS w obrocie towarami pomiędzy UE a GB

Utworzona: 2021-12-29


System GVMS (ang. Goods Vehicle Movement Service) przenosi transport pomiędzy UE a GB na nowy poziom technologiczny oraz infrastrukturalny.

Wprowadzenie jednak nowego systemu od 1 stycznia 2022 roku może powodować wystąpienie szeregu potencjalnych problemów podczas transportu międzynarodowego. Dodatkowo, brak rejestracji do systemu brytyjskiego systemu GVMS spowoduje brak możliwości wejścia na pokład promu labo pociągu wahadłowego i przekroczenia granicy oraz odprawienia towaru.

Aby podmiot gospodarczy mógł się zarejestrować w systemie, należy posiadać numer GB EORI (numer w Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych). Do systemu muszą być zarejestrowane firmy transportowe/przewozowe i muszą udostępniać program swoim kierowcom. Przewoźnik na bieżąco wprowadza informacje do systemu i dlatego wszystkie zmiany statusu na drodze są widziane w systemie.

W systemie generuje się GMR (Numer Referencyjny Przewozu Towarów), który jest sprawdzany i zostaje zatwierdzany po stronie Unii Europejskiej. GMR generuje się dopiero kiedy w systemie zostaną uzupełnione informacje o kierowcy, numer pojazdu i szczegóły przejazdu. Numer zawiera dane dotyczące jednego, konkretnego przejazdu wskazanym w systemie pojazdem. GMR pokazuje się podczas wejścia na prom lub wjazdu do Eurotunelu po stronie Unii Europejskiej, dlatego jest niezbędny, żeby moc przekroczyć granicę.

Żeby uniknąć problemów należy sprawdzić, czy kierowca posiada wszystkie dokumenty przewozowe, w tym EAD/MRN. EAD i MRN wraz z ich kodami kreskowymi powstają po złożeniu wywozowej deklaracji skróconej (EXS) i deklaracji eksportowej. Należy również sprawdzić poprawne wygenerowanie numeru GMR, posiadanie przez kierowcę numeru kontaktowego do firmy transportowej/przewozowej/ pośrednika oraz ważnego paszportu.

Przed udaniem się na prom do GB albo do Eurotenelu należy sprawdzić czy numer GMR nie wygasł, ponieważ trzeba dokonać pokazania numeru GMR w przeciągu 28 dni od jego wygenerowania. Również trzeba się upewnić, czy wprowadzono prawidłowy numer VRN przy generowaniu GMR, żeby nie było problemu podczas odczytu z kamer i zatrzymaniu samochodu przez niezgodność danych. Bardzo istotne jest również generowanie za każdym razem nowego numery GMR, a nie jego duplikowanie, ponieważ to spowoduje nie przepuszczenie samochodu. Powyższe błędy mogą doprowadzić do zawrócenia kierowcy z odprawy albo skierowanie kierowcy na parking, dopóki nie zostaną naprawione niedociągnięcia. W systemie GVMS widać, czy kierowcy udało się przejść przez kontrolę, czy numer GMR został odrzucony. Kierowca powinien również móc sprawdzić czy dany numer GMR musi się zgłosić do pełnej kontroli celnej.

Podczas kontroli może wystąpić problem z dostępem do urządzenia na którym kierowca ma dostęp do systemu GVMS oraz ma wygenerowany numer GMR. W takim wypadku kierowca powinien skontaktować się z osobą, która wygenerowała GMR, aby jak najszybciej sprawdzić status numeru. Może również dojść do awarii systemu. Jeśli system ulegnie awarii przed sprawdzeniem numeru GMR, kierowca dalej powinien próbować przesłać GMR do skutku. W mało prawdopodobnym przypadku, gdy system będzie niedostępny przez dłuższy czas, zostanie zastosowana procedura ciągłości działania, a personel przewoźnika poinstruuje kierowcę, co powinien dalej zrobić.

Dodatkowo, należy nadmienić, że kolejne zmiany wchodzą od 1 lipca 2022 roku, kiedy to zacznie obowiązywać system GB Safety & Security oraz wymagane będzie posiadanie deklaracji bezpieczeństwa i ochrony ENS. Również zwiększy się kontrola fitosanitarna i weterynaryjna.

Autor: dr Izabella Tymińska, ekspert celny
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Wega Agencja celna


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels