REKLAMA
ADR ADVISER

Polska: Uprawnienia ADR nie tracą ważności
Utworzona: 2020-03-26

W dniu dzisiejszym Polska podpisała Umowę multilateralną M324. Zgodnie z brzmieniem ww Umowy zaświadczenia ADR kierowców i uprawnienia doradców, których termin ważności upływa między 1 marca a 1 listopada 2020 r. zachowują ważność do 30 listopada 2020 r.

REKLAMA
W Dzienniku Urzędowym Ministra Infrastruktury zostało opublikowane obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wejścia w życie Umowy wielostronnej M 324 zawartej na podstawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

Niniejszym podaje się do wiadomości, że na podstawie przepisów podrozdziału 1.5.1 Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 769) w dniu 19 marca 2020 r. została podpisana i weszła w życie Umowa wielostronna M 324.

Tekst Umowy wielostronnej M 324 określa załącznik do obwieszczenia. Jednocześnie podaje się do wiadomości, że właściwe władze następujących państw podpisały Umowę wielostronną M 324 w podanych niżej datach:
 • Republika Austrii 19 marca 2020 r.
 • Wielkie Księstwo Luksemburga 18 marca 2020 r.
 • Republika Francuska 19 marca 2020 r.
 • Królestwo Norwegii 19 marca 2020 r.
 • Republika Federalna Niemiec 18 marca 2020 r.
 • Republika Irlandii 19 marca 2020 r.
 • Republika San Marino 19 marca 2020 r.
 • Królestwo Niderlandów 20 marca 2020 r.
 • Republika Czeska 20 marca 2020 r.
 • Konfederacja Szwajcarska 20 marca 2020 r.
 • Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 20 marca 2020 r.
 • Królestwo Hiszpanii 23 marca 2020 r.
 • Republika Słowacka 23 marca 2020 r.
 • Republika Grecka 23 marca 2020 r.
 • Królestwo Belgii 24 marca 2020 r.
 • Republika Włoska 24 marca 2020 r.
 • Republika Łotewska 25 marca 2020 r.
 • Węgry 25 marca 2020 r.
 • Rumunia 25 marca 2020 r.
 • Republika Bułgarii 25 marca 2020 r.

 • Źródło: ADR Adviser
  Do ulubionych ADR ADVISER