Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

ADR ADVISER

Partner etransport.pl - ADR ADVISER

Firma szkoleniowo-doradcza w transporcie drogowym. Świadczymy usługi:
- DGSA – Doradca ds. transportu drogowego towarów niebezpiecznych;
- Kursy ADR – podstawowe i specjalistyczne;
- Szkolenia kwalifikacyjne dla kierowców (szkolenia okresowe i kwalifikacja wstępna);
- Pracownia psychologiczna;
- Szkolenia branżowe TSL
Kompetencje, profesjonalizm , uczciwość i elastyczność, a Klient naszym Partnerem. ADR Adviser nie służy swoim Klientom, ADR Adviser współpracuje z Klientem, dla osiągania jego korzyści i bezpieczeństwa.

Układ partnerski pozwala na stworzenie dobrych relacji pomiędzy stronami, dzięki czemu współpraca z ADR Adviser to jasne i czyste zasady, bez obiecywania „złotych gór”.

www.adr-adviser.pl

Artykuły partnera

Sprawozdanie roczne ADR – nie do końca lutego. Kary administracyjne za nieterminowość
Sprawozdanie roczne ADR – nie do końca lutego. Kary administracyjne za nieterminowość
2024-02-19
Termin złożenia upływa w dniu 28 lutego 2024 roku.
Zniesienie obowiązku uiszczania opłaty ewidencyjnej  za zaświadczenia ADR
Zniesienie obowiązku uiszczania opłaty ewidencyjnej za zaświadczenia ADR
2023-07-01
Od 1 lipca br. Ustawa Prawo o ruchu drogowym w ostatniej nowelizacji uchyla obowiązek uiszczenia opłaty ewidencyjnej w wysokości 0,50 zł na pokrycie kosztów działania centralnej ewidencji kierowców.
ADR zmienia się co dwa lata - nowe przepisy już w 2023r.
ADR zmienia się co dwa lata - nowe przepisy już w 2023r.
2022-12-25
Od 1 stycznia, w życie wejdzie kolejna edycja Umowy o międzynarodowym przewozie drogowym towarów niebezpiecznych ADR.
Nowy wzór sprawozdania rocznego ADR
Nowy wzór sprawozdania rocznego ADR
2022-06-15
Szczegółowe informacje przygotowane przez Jacka Plutę doradcę ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym, ADR Adviser Doradztwo i Szkolenia Jacek Pluta poniżej.
Polska: Uprawnienia ADR nie tracą ważności
Polska: Uprawnienia ADR nie tracą ważności
2020-03-26
W dniu dzisiejszym Polska podpisała Umowę multilateralną M324. Zgodnie z brzmieniem ww Umowy zaświadczenia ADR kierowców i uprawnienia doradców, których termin ważności upływa między 1 marca a 1 listopada 2020 r. zachowują ważność do 30 listopada 2020 r.
Ważność zaświadczeń ADR w świetle ograniczeń wynikających z CODIV-19
Ważność zaświadczeń ADR w świetle ograniczeń wynikających z CODIV-19
2020-03-20
Na oficjalnej stronie UNECE, opublikowano nową umowę multilateralną M324.
Dotyczy m.in. uprawnień kierowców w przewozie towarów niebezpiecznych (ADR), czyli świadectw szkolenia kierowców zgodnie z 8.2.2.8.2 ADR.
Nowe dokumenty w kontroli przewozu drogowego ADR
Nowe dokumenty w kontroli przewozu drogowego ADR
2019-12-10
25 listopada 2019r. opublikowano ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 października 2019 r. w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli w transporcie towarów niebezpiecznych (ADR), które weszło w życie 9 grudnia 2019 roku.
Obowiązek szkolenia ADR w świetle obowiązujących przepisów
Obowiązek szkolenia ADR w świetle obowiązujących przepisów
2019-09-18
Bezpieczeństwo na naszych drogach zależy od odpowiedniej wiedzy kierowców i innych uczestników w przewozie towarów niebezpiecznych. Transport towarów niebezpiecznych po drogach pociąga za sobą wielką odpowiedzialność.
Warszawa: zakaz transportu towarów niebezpiecznych  i ruchu pojazdów nienormatywnych
Warszawa: zakaz transportu towarów niebezpiecznych i ruchu pojazdów nienormatywnych
2019-08-30
Zakaz będzie obowiązywał od godziny 0.00 dnia 31 sierpnia 2019 r. do godziny 24.00 dnia 2 września 2019 r.
Eurotunelem  z towarami niebezpiecznymi
Eurotunelem z towarami niebezpiecznymi
2019-07-03
Zachęcam do lektury wszystkich, którzy planują lub transportują Towary niebezpieczne do i na Wyspy Brytyjskie.
Butla gazowa śmiertelnym niebezpieczeństwem
Butla gazowa śmiertelnym niebezpieczeństwem
2019-01-13
Decydując się na użytkowanie butli gazowej w kabinie, należy zdawać sobie sprawę z zagrożeń jakie niesie za sobą nieprawidłowe korzystanie bądź jej przewożenie.
Prawidłowe nazwy przewozowe ADR/RID 2015 zgodne z przepisami
Prawidłowe nazwy przewozowe ADR/RID 2015 zgodne z przepisami
2017-08-18
Stanowisk MIiB w sprawie ADR.
ADR - To już ostatni moment na wymianę pisemnych instrukcji dla członków załogi pojazdu
ADR - To już ostatni moment na wymianę pisemnych instrukcji dla członków załogi pojazdu
2017-06-29
Od 1 lipca br. (bez okresu przejściowego) zgodnie z przepisem 1.6.1.35 Umowy ADR obowiązywać będą wyłączenie Instrukcje zgodne ze wzorem zawartym w Umowie ADR wersja 2017.
Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów stała się faktem
Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów stała się faktem
2017-04-03
Nic dodać, nic ująć. To już za 14 od dnia ogłoszenia wchodzi w życie Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów , z wyjątkiem przepisów art. 21-32, art. 34 i art. 35 pkt 2, które są związane z nakładaniem kar administracyjnych oraz wymierzeniem kary grzywny. Przepisy te mają wejść w życie z dniem 1 maja 2017 r.
Transport drogowy po wejściu w życie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów
Transport drogowy po wejściu w życie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów
2017-03-31
Spoglądając na przedmiotową Ustawę z punktu widzenia Przewoźnika, który literalnie jest tam zdefiniowany, firmy przewozowe i spedycyjne powinny w trybie pilnym przeanalizować i wprowadzić zmiany zapisach umów przewozowych, zleceniach transportowych i spedycyjnych.