Transport i Logistyka Polska

Kontyngent zezwoleń Polska-Białoruś na rok 2020 uzgodniony
Utworzona: 2019-10-08

Pod koniec września br., w Brześciu, obradowała polsko-białoruska komisja mieszana ds. międzynarodowych przewozów drogowych. W trakcie długich i trudnych negocjacji ustalony został kontyngent zezwoleń na rok 2020. Wyniesie on po 199 000 zezwoleń dla każdej ze stron. Zachowany został więc poziom kontyngentu obowiązujący w bieżącym roku.

Strona białoruska wnioskowała o znaczne zwiększenie kontyngentu oraz przyznanie dodatkowych zezwoleń jeszcze na rok 2019. Przewodniczący polskiej delegacji Bogdan Oleksiak, Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w ministerstwie infrastruktury mówił natomiast o obniżeniu kontyngentu.

Nie możemy dopuszczać do nierówności i dysproporcji w poziomie wykorzystania zezwoleń przez oba kraje podkreślał Oleksiak.

Podział zezwoleń również pozostał niezmieniony, tj. 170 000 zezwoleń ogólnych, 22 000 zezwoleń tranzytowych oraz 7 000 zezwoleń kraje trzecie.

TLP zwróciło z kolei uwagę na przegłosowane przez Parlament Europejski zmiany przepisów w ramach pakietu mobilności uniemożliwią praktycznie polskim przewoźnikom wykonywanie przewozów typu cross-trade. Natomiast ograniczenia te w dużo mniejszym stopniu dotyczyć będą przewoźników z Białorusi.

Polska konsekwentnie kontynuuje politykę utrzymywania niższej ilości zezwoleń dla krajów spoza UE.

Opracował: Artur Kalisiak, Koordynator ds. Projektów Strategicznych TLP
Źródło: TLP
Do ulubionych Transport i Logistyka Polska