REKLAMA

STOP agresji drogowej

Dodany przez
Monika_etransport.pl


identyfikator
16859
Obejrzany
490

Od początku 2021 roku na adres skrzynki STOP agresji drogowej na Warmii i Mazurach (stopagresjidrogowej @ol. policja. pl) wpłynęło blisko 600 zgłoszeń dotyczących zdarzeń z województwa warmińsko 8211; mazurskiego. Zgłoszenia po wstępnej weryfikacji są przesyłane zgodnie z właściwością miejscową do poszczególnych komend miejskich lub powiatowych, gdzie podejmowane są dalsze czynności, które zmierzają do pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców wykroczeń. Obecnie już ponad 80% postępowań wszczętych na podstawie tych zgłoszeń zostało zakończonych, a w pozostałych przypadkach dalej prowadzone są czynności wyjaśniające.
Twoja ocena:54321
Photo by Josh Hild from Pexels