REKLAMA

Jak wykorzystać GBox przy e-TOLL

Dodany przez
m_kubiak


identyfikator
16458
Obejrzany
449

System e-TOLL to nowy System Poboru Opłaty Elektronicznej, który zastępuje obowiązujący dotychczas viaTOLL. Nowy system uruchomiony został w czerwcu, jednak przewidziano okres przejściowy, w którym działać będą oba systemy. Jedną z form przekazywania danych lokalizacyjnych jest Zewnętrzny System Lokalizacji. Takim systemem jest GBox, który jako jeden z nielicznych otrzymał akredytację Krajowej Administracji Skarbowej.

System e-TOLL to nowoczesne rozwiązanie, oparte na technologii pozycjonowania satelitarnego. Służy do poboru opłaty elektronicznej za przejazd po wybranych odcinkach autostrad, dróg ekspresowych i krajowych zarządzanych przez GDDKiA. Sieć odcinków dróg płatnych w nowym systemie pozostaje bez zmian.

Kogo dotyczy e-TOLL?
Nowy system Poboru Opłaty Eletronicznej e-Toll dotyczy kierujących:

- pojazdem lub zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3, 5 tony
- autobusem niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej z liczbą miejsc powyżej 9

W jaki sposób można przekazywać dane lokalizacyjne do systemu?
Udostępnio ne są trzy formy przekazywania danych lokalizacyjnych do systemu:

- przez aplikację e-TOLL PL 8211; bezpłatnie do pobrania w Google Play lub AppStore. Aplikacja mobilna umożliwia wniesienie opłaty za przejazd drogami płatnymi, doładowanie i monitorowanie konta oraz realizację obowiązków przewoźników towarów wrażliwych w systemie SENT-GEO.
- przez urządzenie pokładowe OBU (On Board Unit), które można zakupić u operatorów.
- przez Zewnętrzny System Lokalizacji (ZSL), którym jest m. in system GBox dostępny w naszej ofercie 128073; s://www. install. pl/pl/page/oferta...
Już wkrótce przedstawimy szczegóły pełnej oferty urządzeń zintegrowanych z nowym systemem e-TOLL.

Która forma przekazywania danych jest najlepsza?

Nie można powiedzieć, że któraś konkretna forma jest najlepsza. Każda ma swoje plusy i minusy. Ogromną korzyścią dla właścicieli firm jest to, że można samemu zdecydować, które rozwiązanie będzie odpowiednie dla danej formy prowadzonej działalności.

128073; Aplikacja 8211; jeżeli prowadzisz firmę transportową z niewielką flotą lub jeśli Twoi kierowcy często zmieniają pojazdy, aplikacja będzie dobrym rozwiązaniem. Jej minusem jest to, że smartfon potrafi być zawodny. W momencie rozładowania baterii czy braku zasięgu nie zostaną wysłane dane lokalizacyjne, co grozi nałożeniem kary finansowej.
128073; Urządzenie OBU 8211; podobnie jak aplikacja najlepiej sprawdzi się w firmach transportowych z niewielką flotą. W przypadku wybrania tej formy przekazywania danych warto samo urządzenie przypisać do konkretnego pojazdu (nie do kierowcy). Minusem urządzenia pokładowego OBU jest to, że należy każdorazowo weryfikować czy zostało włączone. Brak wysyłania danych może skutkować nałożeniem kar finansowych
128073; Zewnętrzny System Lokalizacji to rozwiązanie dla średnich i dużych firm transportowych. System sam, automatycznie, wysyła dane o położeniu bez konieczności ingerencji kierowcy. Warto podkreślić, że wspomniany wcześniej system GBox, to nie tylko Zewnętrzny System Lokalizacji. To rozwiązanie, które umożliwia również:
8211; śledzenie bieżącej pozycji pojazdu,
8211; komunikację kierowcą wraz z potwierdzaniem dostarczenia wiadomości oraz powiadomieniem SMS o przesłanej przez kierowcę wiadomości
8211; delegowanie zleceń spedycyjnych bezpośrednio do kierowcy będącego w trasie wraz z możliwością automatycznej weryfikacji postępów realizacji zlecenia
8211; skanowanie i przesyłanie dokumentów przez kierowcę wprost do Panelu GBOX Online
8211; bieżąca a*aliza czasu pracy kierowcy na podstawie danych z karty kierowcy i tachografu
8211; informowanie kierowcy o pozostałym do dyspozycji czasie pracy lub konieczności odpoczynku
8211; wykorzystanie nawigacji dedykowanej dla samochodów ciężarowych, uwzględniającej przy wytyczaniu trasy obowiązujące ograniczenia dla przewozów ładunkowych, tj. : tonażu, wysokości, długości, szerokości czy ADR.
8211; pełne raportowanie zgromadzonych danych.
Twoja ocena:54321
Photo by Josh Hild from Pexels