Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Jak liczyć dojazd i powrót busem? Praca kierowcy międzynarodowego | Czas pracy kierowców

Dodany przez
m_kubiak


identyfikator
19563
Obejrzany
226

Konsekwencje finansowe dla przedsiębiorcy w związku z naruszeniami lub odebranie kierowcy prawa jazdy przez Inspektorat Transportu Drogowego to sytuacje, których można uniknąć. Jednym z warunków jest prawidłowe planowanie i wpisywanie dyspozycji lub innej pracy, jeżeli kierowca dojeżdża, lub wraca busem do/z auta ciężarowego zostawionego za granicą (dotyczy to również dojazdu krajowego lub przewozu osób). O sposobie rejestrowania dojazdów mówi Art. 9 ust. 2 i 3 Rozp. (WE) 561/2006.

Odpoczynek
Każdy dojazd kierowcy do samochodu, który znajduje się poza siedzibą przedsiębiorcy lub poza miejscem zamieszkania kierowcy, nie jest traktowany jako odpoczynek (np., gdy auto zostaje za granicą, a kierowca wraca do kraju busem lub, gdy samochód jest serwisowany za granicą poza siedzibą firmy i kierowca raz na jakiś czas musi wrócić za granicę po samochód). Wyjątek stanowi sytuacja, gdy kierowca posiada dostęp do koi lub kuszetki. Wówczas dojazd kuszetką jest traktowany jako odpoczynek i czas pracy liczy się od momentu, gdy kierowca włoży kartę do tachografu, a w przewozie osób, od momentu gdy kończy się czas pracy kierowcy.

''Inna praca''
W przypadku, gdy kierowca, który dojeżdża busem, jednocześnie go prowadzi, dojazd ten jest traktowany jako ''inna praca''. Jeżeli tachograf w trakcie drogi powrotnej busem wymaga od kierowcy wpisu manualnego, to wpis ten należy zarejestrować jako ''inną pracę''. Ustawa nie mówi jednak wprost o sytuacji kierowców pasażerów przewożonych w służbowym busie dlatego, aby sklasyfikować czynności kierowców pasażerów należy wziąć pod uwagę Rozp. (UE) nr 165/2014 Art. 34 pkt 5. W rozporządzeniu znajduje się informacja o tym, że kierowcy używają tachografów pod symbolem koperty ''okresy gotowości'', które są zdefiniowane w art. 3 lit. b) dyrektywy 2002/15/WE. A zatem jeżeli kierowca jedzie busem jako pasażer, to czas przejazdu nie będzie liczony jako odpoczynek, ale jako okres gotowości/dyspozycja. Zgodnie z tym, wszyscy kierowcy, którzy są przewożeni busem jako pasażerowie, powinni wpisać w tachograf kopertę przy tworzeniu wpisu manualnego, gdy wsiadają do auta ciężarowego (po dowiezieniu busem do ciężarówki).
Twoja ocena:54321
Photo by Josh Hild from Pexels