Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

A miało być tak pięknie! Zanim przejazd A4 będzie darmowy, kierowców czeka kolejna podwyżka opłat?

Utworzona: 2024-02-01


SAM S.A. zawnioskowała do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o zmianę stawek opłat za przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków dla wszystkich kategorii pojazdów od 1 kwietnia br., uzasadniając zmianę kumulacją wydatków inwestycyjnych wynikających ze zbliżającego się końca umowy koncesyjnej.

We wniosku złożonym do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Stalexport Autostrada Małopolska występuje o zgodę na zmianę – od 1 kwietnia br. – stawek opłat za przejazdy pojazdów:
🔸 kategorii 1 (innych niż motocykle) – o 1 zł, z kwoty 15 PLN do kwoty 16 PLN;
🔸 kategorii 2, 3, 4 i 5 – o 3 zł, z kwoty 46 PLN do kwoty 49 PLN,
co oznacza wzrosty o około 6,5%.

Zmienione stawki będą obowiązywać na każdym z dwóch Placów Poboru Opłat (PPO) – w Mysłowicach i Balicach.

Wraz z nowymi stawkami SAM S.A. utrzyma bonifikaty dla motocykli oraz pojazdów kategorii 2 i 3. Ich wysokość zostanie odrębnie skonsultowana z GDDKiA. Obecnie wysokość bonifikaty dla motocykli wynosi ponad 50%, natomiast dla pojazdów kategorii 2 i 3 ponad 40%.

Duże inwestycje związane z końcem koncesji

Zgodnie z umową koncesyjną, zarządca odcinka A4 Katowice-Kraków ma obowiązek przekazać autostradę stronie publicznej w 2027 r. w doskonałym stanie technicznym. Wiąże się z tym konieczność intensyfikacji szeregu prac utrzymaniowych, budowlanych i remontowych w ostatnich trzech latach umowy. Będą one związane m.in. z wymianą nawierzchni na całej długości koncesyjnego odcinka A4 czy remontami mostów i wiaduktów. Nie bez znaczenia dla realizacji tych inwestycji jest fakt, że koszty usług budowlanych na przestrzeni ostatnich dwóch lat wzrosły o 26%, a ceny asfaltu niemal o 50%.

W najbliższych latach musimy skumulować prace budowlane na A4 Katowice-Kraków, bo tylko w stosunkowo krótkim horyzoncie czasu możemy przewidywać, w jakim stanie będzie infrastruktura w momencie przekazania autostrady stronie publicznej. Dlatego odcinki, które z powodzeniem mogłyby funkcjonować jeszcze jakiś czas bez szkody dla bezpiecznej i komfortowej jazdy, musimy remontować już teraz. Znaczny wzrost cen materiałów budowlanych i usług spowodował, że koszty zaplanowanych do końca koncesji inwestycji będą istotnie wyższe, niż pierwotnie zakładaliśmy. To bezpośrednie przesłanki wnioskowania o zmianę stawek za przejazdy zarządzaną przez nas autostradą mówi Rafał Czechowski, rzecznik prasowy SAM S.A.
Od początku obowiązywania koncesji, SAM S.A. stosowała stawki znacznie niższe od maksymalnego, dopuszczalnego pułapu. Po wprowadzeniu nowych stawek, wysokość opłaty dla samochodów osobowych wyniesie 58 proc. stawki maksymalnej, a dla pojazdów pozostałych kategorii 70 proc.

A4Go gwarantuje tańsze przejazdy na dłużej

Od 16 stycznia br. nie ma już preferencyjnych stawek dla kierowców samochodów osobowych korzystających z płatności automatycznych – videotollingu i elektronicznego poboru opłat A4Go oraz Telepass. Rabat dla płatności automatycznych koncesjonariusz utrzymywał dla kierowców samochodów osobowych aż przez cztery lata.

Kierowców, którzy płacą na bramkach poprzez aplikację albo A4Go, obowiązują już stawki regularne, ale nadal aktualne pozostają inne benefity związanie z płatnościami automatycznymi, jak szybszy czas przejazdu przez bramki czy większa wygoda przypomina Rafał Czechowski.
A4Go w formule prepaid, dzięki możliwości doładowywania urządzenia pokładowego impulsami zachowującymi ważność aż przez dwa lata, pozwala korzystać z tańszych przejazdów niezależnie od zmian w cenniku. Dotychczasowi i nowi użytkownicy A4Go do 1 kwietnia br. mogą wykupić pakiet impulsów w aktualnie obowiązującej cenie 15 zł za jeden impuls, którymi będzie można płacić na bramkach przez dwa lata od daty doładowania.

Źródło: Stalexport Autostrada Małopolska S.A.
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
TRONIK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels