Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

trafficban.pl - Zakazy ruchu w Europie

Austria z dnia na dzień wprowadza zakaz jazdy dla ciężarówek na A10

Utworzona: 2024-01-26


Federalny Minister ds. Działań w dziedzinie Klimatu, Środowiska, Energii, Mobilności, Innowacji i Technologii wydał 25 stycznie 2024r Rozporządzenie nakazujące zakaz jazdy dla pojazdów ciężarowych na autostradzie A10 Tauern w niektóre piątki i soboty.

§ 1. Na autostradzie A10 wprowadza się zakaz jazdy samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony:

we wszystkie piątki od 26 stycznia do 29 marca 2024 r. włącznie, w godzinach 13:00–19:00
a) na jezdni w kierunku Villach (w kierunku południowym) pomiędzy skrzyżowaniem Salzburg (gdzie autostrada A10 odchodzi od autostrady A1) a skrzyżowaniem Pongau, jeżeli miejsce docelowe znajduje się we Włoszech lub Słowenii lub trasa dojazdu przebiega przez Włochy lub Słowenię oraz
b) na jezdni w kierunku Salzburga (w kierunku północnym) pomiędzy węzłem Rennweg a węzłem Golling, jeżeli miejsce docelowe znajduje się na terenie Niemiec lub Republiki Czeskiej lub trasa dojazdu przebiega przez Niemcy lub Republikę Czeską;

❌ we wszystkie soboty od 27 stycznia do 30 marca 2024 r. włącznie, w godzinach 7.00 – 15.00
a) na jezdni w kierunku Villach (w kierunku południowym) pomiędzy skrzyżowaniem Salzburg (gdzie autostrada A10 odchodzi od autostrady A1) a skrzyżowaniem Pongau, a także
b) na jezdni w kierunku Salzburga (w kierunku północnym) pomiędzy węzłem Rennweg a węzłem Golling.

§ 2.1 Z zakazów, o których mowa w § 1, wyłączone są

: ◾ Przejazdy, które są przeznaczone wyłącznie do transportu bydła, przesyłek pocztowych, czasopism, dostarczania napojów w miejscach wycieczek, dostaw na stacje benzynowe, do lokali gastronomicznych i na imprezy, w celu naprawy systemów chłodniczych, usług holowania, pomocy drogowej, korzystania z pomocy w przypadku klęsk żywiołowych, opieki medycznej, przejazdy pojazdów przedsiębiorstwa utrzymania dróg lub pojazdów w jego imieniu, pojazdów utrzymanie ruchu drogowego, budowy dróg lub kolei, pojazdów służby bezpieczeństwa publicznego, straży pożarnej, odbiór odpadów, unieszkodliwianie odpadów, eksploatacja oczyszczalni ścieków lub pojazdów regularnego przedsiębiorstwa transportowego w celu utrzymania regularnych usług regularnych, a także przejazdy pojazdami typu wesołe miasteczko, przejazdy pojazdami używanymi przez techników oświetlenia i nagłośnienia do i z miejsca wykonania zlecenia, przejazdy austriackich sił zbrojnych, przejazdy samobieżnych maszyn rolniczych, pojazdów przewożących pomoc humanitarną oraz przejazdy na i z placów budowy w ramach generalnego remontu tuneli na autostradzie A 10 pomiędzy węzłem Golling a węzłem Werfen;
◾ Przejazdy wyłącznie w celu przewozu świeżych owoców i warzyw, świeżego mleka i świeżych przetworów mlecznych, świeżego mięsa i świeżych przetworów mięsnych, świeżych ryb i świeżych przetworów rybnych, żywych ryb, jaj, świeżych grzybów, świeżych wypieków i wyrobów cukierniczych, świeżych ziół oraz roślin doniczkowych lub ciętych oraz gotowych do spożycia przetworów spożywczych, a także związane z nimi przejazdy puste lub powrotne w celu transportu opakowań dla ww. grup towarów. Podczas transportu należy mieć przy sobie list przewozowy lub listę załadunkową dla poszczególnych punktów rozładunku i okazywać ją podczas kontroli. Na początku i w trakcie transportu musi być zawsze możliwe sprawdzenie stan ilościowego ładunku;
◾Przejazdy wykorzystywane wyłącznie do przewozu towarów do lub z portów lotniczych (§ 64 ustawy o lotnictwie) lub lotnisk wojskowych wykorzystywanych do celów lotnictwa cywilnego zgodnie z § 62 ust. 3 ustawy o lotnictwie;
◾ Przejazdy kombinowanym kolejowo-drogowym transportem towarowym od nadawcy do najbliższej technicznie odpowiedniego miejsca załadunku lub z najbliższego technicznie odpowiedniego miejsca rozładunku do odbiorcy i z powrotem do następnego miejsca załadunku, pod warunkiem posiadania wypełnionego dokumentu stwierdzający, że pojazd lub jego nadwozia (nadwozia wymienne, kontenery) są lub były transportowane koleją; Dotyczy to analogicznie kombinowanego transportu wodno-drogowego towarów.

2.2 Z zakazów, o których mowa w § 1 pkt. 2, wyłączone są przejazdy pustych pojazdów do godziny 10:00 do miejsca zamieszkania kierowcy, siedziby przedsiębiorstwa, terminalu towarowego, stałego miejsca pobytu pojazdu lub miejsca, z którego przedsiębiorca zapewnia kierowcy odpowiedni przejazd powrotny komunikacją miejską lub pojazdem służbowym.

2.3 Przepisy prawne nakładające inne zakazy jazdy nadal obowiązują.
Do ulubionych trafficban.pl - Zakazy ruchu w Europie
FIRMOWY SPOTLIGHT
TRONIK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels