Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Niemcy zaskakują - chcą by przewoźnicy sfinansowali poprawę skandalicznych warunków parkingowych

Utworzona: 2023-09-19


Federacja Niemieckich Związków Zawodowych (DGB) i Stowarzyszenie ver.di domagają się dostosowania przepisów dotyczących opłat drogowych w taki sposób, aby co najmniej 1 cent za każdy przejechany kilometr był inwestowany w poprawę warunków na parkingach dla pojazdów ciężarowych.

System poboru opłat drogowych za pojazdy ciężarowe powinien być wykorzystywany do tego, aby firmy przewozowe były traktowane jako „sprawcy” i pośredni „beneficjenci”, którzy uiszczają opłatę od każdego przejechanego kilometra na finansowania usług wsparcia dla kierowców ciężarówek. Dopłata powinna wynosić co najmniej 1 cent za przejechany kilometr, aby położyć kres skandalicznym warunkom na niemieckich parkingach – taki postulat wysuwa także stowarzyszenie Sozialmaut e.V. Pieniądze te będą przeznaczane na działania społeczne i przy pomocy organizacji skupiających pracodawców, kierowców ciężarówek, a także polityków i społeczeństwo obywatelskie, będą wykorzystywane do określania niezbędnych ofert i zakupów od osób trzecich. Wygenerowany w ten sposób dochód należy przeznaczyć na bezpłatne zaopatrzenie w wodę pitną, bezpłatne korzystanie z toalet, pryszniców i ogrzewanych salonów, bezpłatną opiekę w nagłych przypadkach medycznych, usługi socjalne w miejscach odpoczynku i na postojach dla ciężarówek przystępne cenowo posiłki i napoje.

Dziś Bundestag zajmie się ustawą o podwyżce opłat drogowych. Na mocy porozumienia koalicyjnego do końca roku opłata drogowa ma wzrosnąć o składnik za emisję CO2. Zebrane w ten sposób pieniądze powinny być w dalszym ciągu wykorzystywane wyłącznie na finansowanie infrastruktury transportowej.

Domagamy się dostosowania planowanej podwyżki opłat drogowych w taki sposób, aby co najmniej 1 cent za każdy przejechany kilometr był inwestowany w poprawę warunków na parkingach i przystankach dla ciężarówek. Dopóki przepisy pozostawiają luki prawne umożliwiające funkcjonowanie modeli biznesowych sprzyjających dumpingowi socjalnemu, konieczne jest bezpośrednie wsparcie w tym zakresie. Należy rozbudować infrastrukturę na parkingach, z której kierowcy będą mogli korzystać bezpłatnie. Usługi takie powinny obejmować bezpłatną wodę pitną, korzystanie z toalet, pryszniców i ogrzewanych poczekalni. Także opieka medyczna w nagłych przypadkach w miejscach odpoczynku i na postojach dla ciężarówek powinna być dostępna bezpłatnie, a posiłki i napoje powinny być przystępne cenowo powiedział Stefan Körzell, członek zarządu DGB.
Wielu kierowców ciężarówek, szczególnie z zagranicy, często miesiącami podróżuje po Europie i faktycznie mieszka w swoich ciężarówkach. Pomimo wieloletnich wysiłków podejmowanych w Parlamencie Europejskim nie udało się poprawić ich warunków pracy i życia dzięki nowym przepisom zawartym w unijnym pakiecie mobilności. Obecna sytuacja kierowców w Gräfenhausen to wierzchołek góry lodowej. Struktura branży logistycznej jest zaprojektowana tak, aby ułatwić przekazywanie zleceń podwykonawcom, przerzucanie odpowiedzialności na innych i stosowanie dumpingu socjalnego. Domagamy się nie tylko większej kontroli, ale i wyższych kar. W przypadku poważnych nadużyć skuteczny może być jedynie jeden organ kontrolny, łączący kompetencje policji, urzędów celnych i Federalnego Urzędu ds. Logistyki i Mobilności. Proponowana przez nas opłata socjalna to pierwszy krok w kierunku złagodzenia nadużyć w systemie. Niemcy, jako najważniejszy kraj tranzytowy w Europie, ponoszą w tym względzie szczególną odpowiedzialność dodała Andrea Kocsis, wiceprzewodnicząca ver.di.


Więcej na temat podwyżki opłat drogowych dla ciężarówek w Niemczech ⬇

Podwojenie stawek MAUT i opłaty dla pojazdów od 3,5 tony

Wyższy MAUT od 1 grudnia - zestawienie przewidywanych stawek

Od 1 grudnia podwojenie stawek MAUT - duże kontrowersje w branży

Podnoszą stawki MAUT by firmy transportowe w całości finansowały inwestycje drogowe

Kalkulator klasy emisji CO2 do opłaty drogowej w Niemczech

Źródło: Federacja Niemieckich Związków Zawodowych (DGB)
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Wega Agencja celna


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels