Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

REKLAMA


Podwojenie stawek MAUT i opłaty dla pojazdów od 3,5 tony - zmiany od 2024 roku
Utworzona: 2023-03-30

We wtorek 29 marca rząd federalny opublikował „pakiet modernizacyjny na rzecz ochrony klimatu i przyspieszenia planowania”.

Znajdują się tam punkty wpływające na sektor logistyki takie, jak chociażby wyższe stawki opłat drogowych od samochodów ciężarowych dla większej liczby typów pojazdów użytkowych. Zapowiedziana reforma opłat obejmuje m.in. rozszerzenie myta dla pojazdów ciężarowych na pojazdy powyżej 3,5 tony (wcześniej 7,5 tony) oraz zaostrzenie opłat za emisję CO₂.

W przypadku sektora transportu i logistyki środki obejmują:
🚩 zróżnicowanie stawek opłat i dopłatę za emisję CO₂ w wysokości 200 euro za tonę CO₂,
🚩 zwolnienie z opłat dla bezemisyjnych ciężarówek do końca 2025 roku, po tym terminie zapłacą 25 proc. normalnej stawki,
🚩 obowiązkowy Maut również dla pojazdów użytkowych o dmc pow. 3,5 - od 1 stycznia 2024 r.,
🚩 gotowość pierwszej sieci ładowania i tankowania wodoru dla ciężarówek do końca 2025 r.,
🚩 możliwości transportu kombinowanego zostaną zmodernizowane i rozbudowane,
🚩 zachęcanie do stosowania i produkcji tzw. e-(elektro)paliw dla osiągnięcia neutralności klimatycznej w transporcie - w tym celu usunięto wymogi prawne i administracyjne, które obecnie uniemożliwiają rozszerzenie użytkowania,
🚩 dofinansowanie zakupu wyposażenia dodatkowego redukującego emisję dwutlenku węgla, do nowych przyczep i naczep.

❗Branża na przedstawione doniesienia reaguje różnie. Wprowadzając wyższe opłaty należy pamiętać, że doprowadzi to do znacznego wzrostu stawek frachtu drogowego, który zostanie przeniesiony na przemysł, handel i ostatecznie konsumentów na rynku łańcucha dostaw.
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
MWB Trans - Mariusz Wieczorek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels