Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Wzrośnie MAUT dla ciężarówek

Utworzona: 2022-12-01


Zgodnie z decyzją niemieckich władz, nowe stawki opłat dla samochodów ciężarowych zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku.

Po Bundestagu podwyżkę zatwierdził również Bundesrat. Nowelizacja ustawy ma na celu dostosowanie opłat do dyrektywy zmieniającej dyrektywy 1999/62/WE, 1999/37/WE i (UE) 2019/520, przyjętej przez Parlament Europejski i Radę 24 lutego br. Znowelizowany dokument nie wskazuje już wartości maksymalnych, a jedynie wartości odniesienia do naliczania kosztów zewnętrznych za zanieczyszczenie powietrza i hałas, które mogą zostać przekroczone, jeśli koszty zewnętrzne w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej są rzeczywiście wyższe. Taryfy, poza zróżnicowaniem według klas emisji spalin są też zróżnicowane według kategorii wagowych, a w tej powyżej 18 ton wprowadzono rozróżnienie według klasy osi.

Warto nadmienić, że w nadchodzącym roku kolejna ustawa rozszerzy opłatę drogową także na pojazdy ciężarowe o masie powyżej 3,5 tony. Jak informowaliśmy, do tej pory opłata dotyczyły tylko ciężarówek od 7,5 tony. Szczegółowy wykaz stawek opłat drogowych za kilometr, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2023 r. przygotowany przez Toll CollectDla porównania stawki obowiązujące w 2021 roku ➡ tutaj.

WAŻNE Od 1 stycznia 2019 roku pojazdy napędzane głównie gazem ziemnym są zwolnione z opłat drogowych. Wyjątek obowiązuje do 31 grudnia 2023 roku.

Zwolnienie z opłaty drogowej za pojazdy zasilane gazem ziemnym

Źródło: Toll Collect
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
LESZEK Transport i Spedycja Daniel Leszek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels