Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Zatwierdzono podwyżkę MAUT już od 1 stycznia przyszłego roku
Utworzona: 2022-11-19

11 listopada br. Komisja Transportu w Bundestagu przyjęła projekt ustawy rządu federalnego mający na celu zmianę federalnej ustawy o opłatach drogowych (20/3171). Podwyżka maut ma wejść od 1 stycznia 2023 roku.

W połowie października br. pojawiła się informacja, że uchwała w sprawie 5. ustawy o zmianie opłat drogowych została usunięta z porządku obrad Komisji Transportu w Bundestagu. Decyzja ta spotkała się pozytywną reakcją rzecznika rządu Niemieckiego Zrzeszenia Towarowego Transportu Drogowego, Logistyki i Gospodarki Odpadami Prof. Dr Dirk Engelhardt, o czym pisaliśmy TUTAJ.

Jak czytamy w komunikacie Bundestagu, nowelizacja ustawy ma na celu dostosowanie opłat do dyrektywy zmieniającej dyrektywy 1999/62/WE, 1999/37/WE i (UE) 2019/520, przyjętej przez Parlament Europejski i Radę 24 lutego 2022 r. Znowelizowana dyrektywa nie wskazuje już wartości maksymalnych, a jedynie wartości odniesienia do naliczania kosztów zewnętrznych za zanieczyszczenie powietrza i hałas, które mogą zostać przekroczone, jeśli koszty zewnętrzne w danym państwie członkowskim UE są rzeczywiście wyższe.

Partie CDU/CSU i AfD są przeciwne podwyżce. Branża transportowa i logistyczna znajduje się obecnie pod dużą presją ze względu na rosnące ceny paliw i koszty pracy, a także niedobór kierowców ciężarówek. Kwestia ta została podkreślona podczas publicznego przesłuchania w komisji w sprawie projektu ustawy. Ze względu na kluczową rolę, jaką odgrywa w gospodarce, branża transportowo-logistyczna powinna zostać raczej odciążona.

Przedstawiciele frakcji koalicyjnych zaznaczyli, że nowe stawki opłat zostaną dostosowane do nowego raportu na temat kosztów eksploatacji infrastruktury drogowej. Prawo zapewnia branży transportowej i logistycznej wymagane bezpieczeństwo planowania. W nadchodzącym roku kolejna ustawa rozszerzy opłatę drogową także na pojazdy ciężarowe o masie powyżej 3,5 tony. Do tej pory opłata dotyczyły tylko ciężarówek od 7,5 tony. Ponadto, zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie koalicyjnej, opłata za emisję CO2 zostanie wliczona w opłatę za przejazd, a dodatkowe dochody zostaną wykorzystane na potrzeby wszystkich rodzajów transportu.
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
PST OST SPED SP. Z O.O.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels