Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Kancelaria Transportowa LEGALTRANS

W trosce o sektor transportu drogowego
Utworzona: 2022-08-03

Przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury projekt ustawy o delegowaniu kierowców w sektorze transportu drogowego 19 kwietnia br. został skierowany do konsultacji publicznych.

REKLAMA
Jak wynika z treści uzasadnienia projektu, wdrożenie unijnej dyrektywy ma przyczynić się do utworzenia „bezpiecznego, efektywnego oraz odpowiedzialnego sektora transportowego”. Jej celem jest pogodzenie interesów i potrzeb kierowców oraz przewoźników. Przepisy powinny gwarantować zatrudnionym odpowiednie warunki pracy i ochronę socjalną, natomiast przedsiębiorcom odpowiednie warunki prowadzenia działalności gospodarczej i uczciwej konkurencji.

Celem wydania aktu jest konieczność wdrożenia do krajowego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1057 z dnia 15 lipca 2020 r. ustanawiającej przepisy szczególne w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego oraz zmieniającej dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania przepisów oraz rozporządzenie (UE) nr 1024/2012. Wdrażana dyrektywa jest jednym z elementów Pakietu Mobilności, który obejmuje również rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 2020/1055 z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, (WE) nr 1072/2009 i (UE) nr 1024/2012 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1054 z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 i rozporządzenie (UE) nr 165/2014.

Więcej szczegółów o delegowaniu pracowników 📃

Źródło: LEGALTRANS
Do ulubionych Kancelaria Transportowa LEGALTRANS
REKLAMA
PREZENTACJA FIRMY
AUTOM szkolenia


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels