Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

REKLAMA
Transport i Logistyka Polska

Murem za przewoźnikami! Polska skarży Pakiet Mobilności do Trybunału Sprawiedliwości UE
Utworzona: 2020-10-28

Transport i Logistyka Polska w swoje skardze podkreśla, że zaskarżone naruszenia swobód i zasad traktatowych mają skutki kumulacyjne, które de facto dyskryminują część uczestników jednolitego rynku pochodzących z peryferyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Tylko dla zalogowanych

Dostęp do tekstów archiwalnych zarezerwowany jest tylko dla posiadaczy kont w etransport.pl

Zaloguj się Zarejestruj się

Photo by Josh Hild from Pexels