REKLAMA

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Opłaty drogowe w Europie 2019
Utworzona: 2019-02-05

W poszczególnych państwach Unii Europejskiej istnieją różne systemy poboru opłat drogowych. Opłaty te mają także odmienną wysokość i są pobierane na rozmaitych zasadach. Dlatego są wyzwaniem dla przedsiębiorców regularnie jeżdżących samochodami za granicę, a przede wszystkim dla firm transportowych realizujących przewozy w wielu krajach Europy.

Aby uprościć procedury, Unia Europejska dąży do ujednolicenia systemu poboru opłat drogowych w ramach planowanego EETS (European Electronic Toll System), jednak jest to proces skomplikowany i czasochłonny. EETS ma umożliwiać pobieranie opłat za przejazd przez drogi płatne przy użyciu jednego urządzenia pokładowego. Pierwszym warunkiem, który kraj musi spełnić, aby działać w systemie EETS, jest wdrożenie systemu elektronicznego pobierania opłat. Jak na razie, w wielu krajach wciąż obowiązują tradycyjne winiety. Jak zatem uiszczamy opłaty drogowe w Europie?

Rozwiązania tradycyjne

W niektórych państwach Unii Europejskiej wciąż korzysta się wyłącznie z tradycyjnych systemów winietowych. Winiety należy wykupić na przykład za przejazd autostradami w Bułgarii; obowiązują one zarówno kierowców samochodów ciężarowych, jak i osobowych. Można zakupić winiety dzienne (dostępne są one tylko dla kierowców aut o masie powyżej 3,5 t), tygodniowe, miesięczne, kwartalne i roczne. Przykładowe koszty winiety tygodniowej to 8 euro dla aut osobowych, 21–27 euro dla ciężarówek o masie poniżej 12 t i 34–45 euro dla pojazdów o masie powyżej 12 t. Winietę można kupić m.in. na stacjach benzynowych oraz przejściach granicznych. Winiety obowiązują także m.in. w Grecji, a gotówka niezbędna będzie do opłacenia przejazdu przez autostrady chorwackie.

E-myto

Coraz więcej państw rezygnuje z systemu winietowego na rzecz elektronicznego poboru opłat drogowych (zwykle – przejściowo – funkcjonują równolegle dwa systemy, aby przygotować kierowców na całkowite przejście na e-myto). Najczęściej elektroniczny system poboru opłat wprowadzany jest najpierw dla samochodów ciężarowych. System ten oparty jest na technologii satelitarnej lub mikrofalowej i wymaga obecności w samochodzie urządzenia pokładowego OBU, umieszczanego na przedniej szybie samochodu. E-myto można zwykle płacić w systemie pre-paid lub post-paid. Firmy przewozowe powinny zainteresować się regulowaniem płatności za przejazd drogami płatnymi przy użyciu kart paliwowych, takich jak Shell Card (dotychczas: euroShell). Karta umożliwia wygodne uiszczanie opłat w coraz większej liczbie krajów.

Przykładowo, w Czechach nadal funkcjonuje system winiet, ale działa także elektroniczny system poboru, wymagający posiadania urządzenia pokładowego OBU. System czeskiego e-myta oparty jest na nowoczesnej technologii mikrofalowej. Stawka uzależniona jest od typu i masy pojazdu oraz klasy emisji spalin. Jeśli chodzi o winiety czasowe, koszt 10-dniowej winiety dla aut osobowych wynosi w Czechach 330 koron, miesięcznej – 440 koron, a rocznej – 1500 koron.

Z winiet całkowicie zrezygnowały takie kraje jak Słowacja, Węgry i Rumunia. Na terenie Rumunii obowiązują e-winiety, które kupuje się na przejściu granicznym lub na stacjach benzynowych. E-winiety funkcjonują również na Słowacji, a można je zakupić online poprzez stronę www.eznamka.sk lub aplikację mobilną „eznamka”. Na Węgrzech 10-dniowa e-winieta dla auta osobowego kosztuje 2975 HUF, dla ciężarówki – 5950 HUF, a dla autobusu – 13 385 HUF. Dostępne są też e-winiety miesięczne i roczne.

Najbardziej ekonomicznymi z punktu widzenia kierowcy samochodu osobowego krajami są Belgia, Dania i Holandia, gdzie niemal wszystkie drogi są bezpłatne. W Belgii płatny jest tylko przejazd tunelem łączącym Liefkenhoek z Antwerpią, w Danii – przejazd mostami The Great Belt Bridge oraz Øresund Bridge, natomiast w Holandii – tunelami Kiltunnel oraz Westerscheldetunnel. W Finlandii wszystkie autostrady są bezpłatne.

Jeśli chodzi o samochody ciężarowe, w Belgii opłaty pobierane są od pojazdów o masie powyżej 3,5 t. Do rozliczania służy system Viapass oparty na technologii satelitarnej. Kaucja za wypożyczenie urządzenia pokładowego OBU wynosi 135 euro (zwracane w momencie oddania urządzenia). W Danii i Holandii opłaty za przejazd autostradami pobierane są od pojazdów o masie od 12 t wzwyż (z wyjątkiem autobusów). Kierowca musi wykupić eurowinietę, której cena zależna jest od klasy emisji spalin i liczby osi. Tygodniowa eurowinieta kosztuje od 20 do 41 euro, miesięczna – od 75 do 155 euro.
W Niemczech natomiast bezpłatnie po autostradach mogą poruszać się motocykle, samochody osobowe i auta dostawcze o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 tony. Jedyne płatne odcinki to tunele: Herrentunnel (1,7 euro dla aut osobowych) i Warnowtunnel (4,1 euro dla aut osobowych). Przejazd autostradami oraz wszystkimi drogami krajowymi jest płatny dla samochodów ciężarowych o masie powyżej 7,5 t. Stawka jest uzależniona od liczby osi samochodu oraz klasy emisji spalin. Opłaty rozliczane są w oparciu o system Toll Collect, przy użyciu urządzenia OBU, online, poprzez aplikację mobilną lub za pomocą terminala opłat drogowych.

W Austrii z kolei płatny jest przejazd wszystkimi autostradami i drogami szybkiego ruchu. Kierowcy aut osobowych mogą zakupić winiety, zaś samochody o masie powyżej 3,5 t obowiązuje natomiast elektroniczny system opłat GO-Maut. Konieczne jest posiadanie na pokładzie urządzenia OBU. Do innych państw stosujących elektroniczne myto należy Portugalia. E-myto wdrożyły również Francja i Włochy; za przejazd można tam płacić także na bramkach.

Elektroniczne myto coraz częściej zastępuje winiety czy system płacenia za przejazdy autostradami na bramkach. To krok w stronę ujednolicenia systemu opłat na terenie Unii Europejskiej – wyjąwszy kraje, w których wciąż można się cieszyć bezpłatnym korzystaniem z dróg.
Do ulubionych

Fotografie


Photo by Josh Hild from Pexels