REKLAMA
PrawoiLogistyka.pl

Czy można odstąpić lub zmienić umowę przewozu?
Utworzona: 2017-03-24

Rzymska paremia pacta sunt servanda, tj. umów należy dotrzymywać wydaje się wciąż aktualna we współczesnym obrocie gospodarczym. Nakazuje ona dotrzymywać zawieranych umów, a powszechnie obowiązujące przepisy prawa stoją na straży prawidłowego ich wykonania.

REKLAMA
Tylko dla zalogowanych

Dostęp do tekstów archiwalnych zarezerwowany jest tylko dla posiadaczy kont w etransport.pl

Zaloguj się Zarejestruj się

Photo by Josh Hild from Pexels