REKLAMA

PrawoiLogistyka.pl

Partner etransport.pl - PrawoiLogistyka.pl

Serwis tematyczny zajmujący się prawnymi aspektami działalności transportowej. Oprócz aktualności czytelnicy portalu mogą zapoznać się z poradami prawnymi, profesjonalnymi opiniami i analizami. W serwisie znajduje się również zestawienie najważniejszych branżowych aktów prawnych i literatury logistycznej.

Portal powstał jako wynik współpracy osób zajmujących się zawodowo problematyką prawną transportu, handlu międzynarodowego, przewozu i spedycji. PrawoiLogistyka.pl kładzie nacisk na praktyczne rozwiązywanie prawnych problemów branży. Założyciele serwisu swoje kompetencje uzyskali w oparciu o odpowiednie wykształcenie, jak również wieloletnią współpracę z wieloma uznanymi firmami i instytucjami będącymi liderami w branży logistycznej.

www.prawoilogistyka.pl

Artykuły partnera

Brak parkingów a możliwość powołania się na art. 12
Brak parkingów a możliwość powołania się na art. 12
2018-03-19
Podczas wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych rzeczy kierowcy zatrudnieni przez nasze przedsiębiorstwo często borykają się z problemem braku infrastruktury parkingowej. W przypadku, gdy chcą oni w pełni wykorzystać dostępny czas jazdy zdarza się, iż ze względu na okoliczność o której wspomniałem powyżej dopuszczają się naruszeń.
czytana
14730 razy
Odpowiedzialność nadawcy w związku z nieścisłością w liście przewozowym CMR
Odpowiedzialność nadawcy w związku z nieścisłością w liście przewozowym CMR
2017-06-05
Należy stwierdzić, iż to najczęściej przewoźnik jest podmiotem łańcucha transportowego odpowiedzialnym za większość zdarzeń szkodowych na drodze i wynikających z nich obciążeń finansowych
czytana
6967 razy
Kierujący to nie zawsze kierowca
Kierujący to nie zawsze kierowca
2017-05-20
Bardzo często w języku potocznym zamiennie używamy słów „kierujący” i „kierowca.” Na gruncie przepisów prawa nie są to pojęcia tożsame co może budzić konsekwencje dla nas i innych uczestników ruchu.
czytana
3567 razy
Wpływ statusu przewoźnika na terminy przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy
Wpływ statusu przewoźnika na terminy przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy
2017-05-16
Warto zwrócić uwagę na szczególny charakter umowy przewozu, który powoduje, że może ona być zawarta tylko i wyłącznie z przewoźnikiem.
czytana
2786 razy
Kiedy siła wyższa wyłącza odpowiedzialność przewoźnika za szkody powstałe w transporcie?
Kiedy siła wyższa wyłącza odpowiedzialność przewoźnika za szkody powstałe w transporcie?
2017-04-12
Co do zasady od chwili przyjęcia przesyłki do przywozu, aż do jej wydania przewoźnik odpowiada za utratę, ubytek, uszkodzenie przesyłki jak również za nieterminowe dostarczenie.
czytana
3037 razy
Czy można odstąpić lub zmienić umowę przewozu?
Czy można odstąpić lub zmienić umowę przewozu?
2017-03-24
Rzymska paremia pacta sunt servanda, tj. umów należy dotrzymywać wydaje się wciąż aktualna we współczesnym obrocie gospodarczym. Nakazuje ona dotrzymywać zawieranych umów, a powszechnie obowiązujące przepisy prawa stoją na straży prawidłowego ich wykonania.
czytana
2576 razy
Czy kierowcy będą zwracać wypłacone im ryczałty za noclegi?
Czy kierowcy będą zwracać wypłacone im ryczałty za noclegi?
2017-03-19
9 marca 2017 r. SN wydał jeden z ważniejszych wyroków w sprawie ryczałtów wypłacanych kierowcom za nocleg podczas podróży służbowej, który z pewnością zadowoli firmy transportowe. Orzeczenie to jest o tyle ważne, że jako pierwsze rozpatrzyło tego typu sprawę po wyroku TK z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie K 11/15.
czytana
6825 razy
Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy świadczeniu usług transportowych?
Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy świadczeniu usług transportowych?
2017-01-30
Kwestię opodatkowania usług transportowych reguluje ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Aby móc wskazać, kiedy powstaje obowiązek podatkowy, warto wyjaśnić co te pojęcie właściwie oznacza.
czytana
3106 razy
Na kim spoczywa obowiązek dokonania czynności ładunkowych?
Na kim spoczywa obowiązek dokonania czynności ładunkowych?
2017-01-20
Przepisy ustawy Prawa przewozowego wskazują w sposób jednoznaczny, że jeżeli umowa lub przepis szczególny nie stanowią inaczej, czynności ładunkowe należą odpowiednio do obowiązków nadawcy lub odbiorcy (art. 43 pkt. 1 ustawy Prawo przewozowe).
czytana
21397 razy
Nowe obowiązki przedsiębiorstw działających w obszarze paliw ciekłych
Nowe obowiązki przedsiębiorstw działających w obszarze paliw ciekłych
2017-01-13
Do 16 stycznia 2016 r. przedsiębiorcy obracający paliwami ciekłymi zostali zobowiązani do aktualizacji posiadanej koncesji.
czytana
3127 razy
Przewoźnik anulował zlecenie. Co może mu za to grozić?
Przewoźnik anulował zlecenie. Co może mu za to grozić?
2017-01-09
Bardzo często w relacjach zleceniodawca – przewoźnik dochodzi do zastrzeżenia w umowach różnego rodzaju kar umownych, a zleceniodawcy prześcigają się w wymyślaniu co raz to nowych podstaw, skutkujących obowiązkiem ich zapłaty.
czytana
7532 razy
Które wyroby akcyzowe zostają zwolnione z obowiązku oznaczania znakami akcyzy?
Które wyroby akcyzowe zostają zwolnione z obowiązku oznaczania znakami akcyzy?
2017-01-02
Ze względu na swoją specyfikę zostały one objęte prawnym obowiązkiem oznaczania ich specjalnymi znakami akcyzowymi. Brak posiadania tych znaków zamyka importerowi czy wytwórcy możliwość sprzedaży i dystrybucji towarów na terenie Polski. Obowiązek ten został wprowadzony ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.
czytana
3194 razy
Nowe rozporządzenie dotyczące kodów celnych już od stycznia 2017 r.
Nowe rozporządzenie dotyczące kodów celnych już od stycznia 2017 r.
2016-12-27
Zmiany polegają na modyfikacji już istniejących kodów celnych, usunięciu niektórych z nich i wprowadzeniu nowych kodów.
czytana
3326 razy
Nowe rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT już opublikowane
Nowe rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT już opublikowane
2016-12-22
Od dnia 21 listopada zaczęło obowiązywać nowe Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT. Tym samym stare rozporządzenie z dnia 3 listopada 2010 r. utraciło swoją moc obowiązującą.
czytana
3347 razy
Kto będzie musiał wyposażyć się w rządowy GPS?
Kto będzie musiał wyposażyć się w rządowy GPS?
2016-12-15
Jak pisaliśmy wcześniej, rząd planuje wprowadzenie monitoringu przewozu towarów transportem drogowym.
czytana
3596 razy