Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Węgierski przewoźnik z dwucyfrowym wzrostem przychodów

Utworzona: 2024-05-24


Grupa Waberer’s zwiększyła swoje przychody w pierwszym kwartale tego roku, jest to jeden z najwyższych kwartalnych rezultatów na poziomie skonsolidowanym w historii spółki notowanej w kategorii Premium na Węgierskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Nawet przy relatywnie niesprzyjającym otoczeniu gospodarczym na kluczowych rynkach, Grupa zamknęła pierwszy kwartał ze stabilnymi wynikami. Rezultat ten również dowodzi, że strategia ogłoszona pod koniec ubiegłego roku rozwija się zgodnie z wstępnymi planami, co zapewnia solidną podstawę dla przyszłego wzrostu.

Rekordowe kwartalne przychody

Przychody firmy jako dostawcy kompleksowych usług logistycznych na Węgrzech w pierwszym kwartale 2024 roku wyniosły 196,7 miliona euro. Stanowi to dwucyfrowy wzrost o 11,3% w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku. Jest to również rekord dla spółki, ponieważ nigdy wcześniej nie odnotowano tak wysokiego kwartalnego przychodu. Zgodnie z oczekiwaniami zarządu, EBIT (zysk przed odsetkami i podatkami) wyniósł 8,5 miliona euro, w porównaniu do ponad 11 milionów euro rok wcześniej. Spadek EBIT jest częściowo wynikiem zmniejszenia wolumenu produkcji przemysłowej w Niemczech, Włoszech i na Węgrzech, które są jednymi z najważniejszych rynków dla Grupy. Dodatkowo, słabo radził sobie również sektor detaliczny, zarówno na rynkach międzynarodowych, jak i na Węgrzech. Do spadku EBIT przyczyniły się również znaczące podwyżki opłat drogowych w krajach istotnych dla transportu. Jednakże grupa oczekuje znaczącej poprawy w segmencie międzynarodowego transportu i logistyki w drugiej połowie roku, co mogłoby pozytywnie wpłynąć na jej wyniki.

Wyniki segmentów

Dzięki udanym pozyskaniom klientów w ostatnich okresach, Segment Logistyki Kontraktowej (RCL) zwiększył swój kwartalny EBIT o 14,8% do 4,6 miliona euro. Kluczowa działalność gospodarcza zdołała utrzymać rentowność pomimo stagnacji krajowego popytu konsumenckiego. Finalizacja nabycia serbskiego lidera rynku dystrybucji, MD International, nastąpiła pod koniec kwartału, a jej wyniki zostaną odzwierciedlone w sprawozdaniach segmentu począwszy od następnego kwartału.

W Segmencie Międzynarodowego Transportu i Logistyki (ITS) grupa zakończyła przejęcie kolejowej grupy logistycznej PSP Group na początku pierwszego kwartału 2024 roku, a dzięki konsolidacji udziału właścicielskiego (51%) EBIT linii biznesowej poprawił się o 0,3 mln EUR, zwiększając wynik segmentu o dwa miesiące. Jednakże EBIT tej linii biznesowej wyniósł -2 miliony euro, co jest o 3,8 miliona euro mniej w porównaniu z poprzednim rokiem. Usługi transportowe świadczone przez podwykonawców odnotowały niewielką poprawę rentowności, podczas gdy działalność transportowa własnej floty osiągnęła niższą rentowność z powodu słabej sytuacji gospodarczej w Europie i znacznych podwyżek opłat drogowych na początku roku. Waberer’s oczekuje znaczącej poprawy wyników segmentu ITS w drugiej połowie roku.

W odniesieniu do polskiej spółki zależnej LINK – która jest członkiem Grupy Waberer’s od 2017 roku – do istotnych wydarzeń należy otwarcie własnego serwisu w pierwszym kwartale 2024 roku, który jest strategiczną odpowiedzią na rosnące koszty utrzymania środków transportu. Specjalizujący się w naprawach naczep warsztat przeprowadził ponad 700 napraw od początku roku, oszczędzając zarówno koszty, jak i czas poświęcany wcześniej na transport naczep do zewnętrznych dostawców usług. Nadal rozwijany jest także transport krajowy, ale i działalność spedycyjna przez eksplorację nowych rynków oraz poszerzenie możliwości nawiązywania współpracy z międzynarodowymi podwykonawcami.

Segment Ubezpieczeń osiągnął najwyższy wynik EBIT w swojej historii: 5,9 miliona euro w EBIT, co stanowi wzrost o 9,5% w porównaniu do pierwszego kwartału 2023 roku. Wzrost ten był spowodowany przede wszystkim wysokimi wynikami inwestycyjnymi. Jednocześnie portfel klientów ubezpieczeniowych zwiększył się o 15% w ciągu ostatniego roku a spółka przewiduje jego dalszą ekspansję ze względu na strategiczne umowy sprzedaży zawarte w ostatnim czasie.

Źródło: Grupa Waberer’s
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Euroma Maciej Działoszyński


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels