Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Turecka delegacja z wizytacją u polskich inspektorów

Utworzona: 2024-05-20


Dyskusje, prelekcje i wystąpienia ekspertów, udział w inspekcjach drogowych oraz prezentacja nowoczesnego sprzętu kontrolnego i diagnostycznego – tak wyglądała trzydniowa wizyta studyjna w Polsce przedstawicieli tureckiego Ministerstwa Transportu i Infrastruktury.

Goście z Turcji poznawali najlepsze praktyki w zakresie drogowej kontroli technicznej pojazdów użytkowych poruszających się po Unii Europejskiej. Przez 3 dni wzięli udział w szeregu działań teoretycznych oraz praktycznych, mających na celu wymianę doświadczeń, przekazanie fachowej wiedzy oraz doskonalenie praktyk kontrolnych stosowanych w obszarze transportu drogowego.

Transport drogowy odgrywa istotną rolę w dzisiejszej gospodarce, a rosnąca globalizacja tej branży stawia przed nami coraz większe wyzwania. Nasze działania są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa, uczciwej konkurencji oraz sprawiedliwych warunków pracy na drogach mówił Szef Inspekcji Transportu Drogowego Artur Czapiewski.
Goście z Turcji wzięli udział w szeregu działań praktycznych. W trakcie wizyty w Instytucie Transportu Samochodowego ich uwaga skupiła się głównie na diagnostyce pojazdów i okresowych przeglądach technicznych, wykonywanych na stacji diagnostycznej. Przedstawiciele tureckiego ministerstwa zwiedzili też pracownie i laboratoria Instytutu Transportu Samochodowego i poznawali działalność naukową Instytutu w dziedzinie transportu samochodowego.

Turecka delegacja miała możliwość uczestnictwa w inspekcjach drogowych wraz z polskimi funkcjonariuszami. Praktyczne działania inspekcyjne na drodze były punktem centralnym trzeciego dnia wizyty studyjnej. W punkcie kontrolnym w Brwinowie przy autostradzie A2 delegacja z Turcji mogła zapoznać się ze specjalistycznym sprzętem wykorzystywanym przy kontrolach drogowych stanu technicznego pojazdów. Inspektorzy zademonstrowali nowoczesny sprzęt kontrolno-pomiarowy i diagnostyczny, którym dysponuje ITD. Delegacja miała również okazję obserwować, jak działa Mobilna Jednostka Diagnostyczna, umożliwiająca przeprowadzenie kompleksowej kontroli pojazdu w warunkach drogowych. Część praktyczna obejmowała kontrole emisji spalin i systemów AdBlue, przeglądy techniczne pojazdów ADR, samochodów ciężarowych i autokarów, a także kontrolę zabezpieczenia ładunku. Szczególną uwagę poświęcono również kontrolom czasu pracy kierowców. Inspektorzy zaprezentowali oprogramowanie wykorzystywane do sprawdzania czasu pracy kierowców oraz sprzęt dedykowany do wykrywania manipulacji tachografem. Kontrole drogowe pozwoliły przetestować w praktyce informacje zdobyte podczas wykładów i prelekcji, które odbyły się w siedzibie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w pierwszych dwóch dniach warsztatów.

Oprócz przekazania wiedzy i praktyki przedstawicielom tureckiego Ministerstwa Transportu i Infrastruktury przez polskich inspektorów, wizyta tureckiej delegacji w Polsce służyła umocnieniu międzynarodowej współpracy i wymiany doświadczeń między polskimi i tureckimi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w ruchu drogowym.Źródło: GITD
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Studio Patrzałek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels