Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Nowe normy i koniec domysłów

Utworzona: 2024-05-14


Rada Unii Europejskiej formalnie przyjęła rozporządzenie o normach emisji CO2 dla pojazdów ciężkich, zmieniające i zaostrzające obowiązujące przepisy UE. Dokument wejdzie w życie 20 dni po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE.

Dla przypomnienia, 14 lutego 2023 r. Komisja Europejska zaproponowała zmianę norm emisji CO₂ dla pojazdów ciężkich, o czym pisaliśmy w materiale - Ograniczenie emisji CO2 o 90% dla pojazdów ciężarowych - zaprezentowano nowe ambitne plany UE. Natomiast 10 kwietnia 2024 r. Parlament Europejski przyjął nowe środki, uzgodnione już z Rada Europejską, w celu wzmocnienia celów redukcji emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich, o czym szczegółowo w materiale - Co zrobić z ponad 600 tysiącami kierowców, którzy będą tracić miejsca pracy? 13 maja 2024 r. Rada Unii Europejskiej poinformowała, że formalnie przyjęła rozporządzenie o normach emisji CO2 dla pojazdów ciężkich, zmieniające i zaostrzające obowiązujące przepisy UE. Nowe przepisy jeszcze bardziej ograniczą emisje CO2 w sektorze transportu drogowego i wprowadzą nowe cele na rok 2030, 2035 i 2040. Surowsze normy emisji CO2 pomogą zwiększyć udział pojazdów bezemisyjnych w ogólnej liczbie pojazdów ciężkich w UE, a przy tym lepiej chronić i wzmacniać innowacje w tym sektorze i jego konkurencyjność.

Szerszy zakres

Nowe przepisy rozszerzają zakres obecnego rozporządzenia, tak by celom redukcyjnym podlegały niemal wszystkie nowe pojazdy ciężkie, które mają certyfikowaną wartość emisji CO₂ (w tym mniejsze ciężarówki, autobusy miejskie, autokary).

Nowe cele redukcyjne

W nowych przepisach utrzymano wyznaczony na 2025 r. cel redukcji emisji o 15% dla ciężkich samochodów ciężarowych o masie powyżej 16 t. Zgodnie z unijnymi celami klimatycznymi na 2030 r. i kolejne lata w rozporządzeniu ustala się następujące nowe cele redukcyjne:
🚩 45% od 2030 r. (poprzednio 30%)
🚩 65% od 2035 r.
🚩 90% od 2040 r.

Cele te będą miały zastosowanie do średnich samochodów ciężarowych o masie powyżej 7,5 t i autokarów, a także do odpowiednich pojazdów specjalistycznych, począwszy od 2035 r.

Bezemisyjność autobusów miejskich

Wprowadza się cel zakładający osiągnięcie przez autobusy miejskie 100-procentowej bezemisyjności do 2035 r. Cel pośredni – do zrealizowania do 2030 r. – wynosi 90%. Autobusy międzymiastowe będą zwolnione z tego wymogu, ponieważ do celów pomiaru redukcji emisji będą uznawane za autokary.

Kolejne kroki

Rozporządzenie zostanie teraz podpisane i ukaże się w Dzienniku Urzędowym UE. Wejdzie w życie 20 dni po publikacji. Skuteczność i wpływ zmienionego rozporządzenia – zwłaszcza w kontekście osiągania celów – będą przedmiotem przeglądu przeprowadzonego przez Komisję w 2027 r. Komisja będzie musiała m.in. zbadać także możliwość opracowania wspólnej metody oceny i raportowania emisji CO2 w pełnym cyklu życia z nowych pojazdów ciężkich.

Źródło: Rada Unii Europejskiej
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
LESZEK Transport i Spedycja Daniel Leszek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels