Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Nie dajcie się oszukać! Fałszywa korespondencja w sprawie mandatu z fotoradaru

Utworzona: 2024-04-24


Główny Inspektorat Transportu Drogowego ostrzega przed fałszywą korespondencją informującą o ukaraniu mandatem karnym wraz z wezwaniem do dokonania płatności za wykroczenie drogowe, zarejestrowane przez system CANARD.

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym nie wysyła wezwań z numerem rachunku bankowego do opłacenia mandatu karnego. Pierwsza korespondencja z CANARD przesyłana do właściciela/ posiadacza pojazdu nie jest jeszcze mandatem karnym.

CANARD po ujawnieniu naruszenia, do właściciela pojazdu wysyła odpowiednie formularze, w celu wypełnienia i ustalenia stanu faktycznego. Do druków dołączona jest także karta informacyjna zawierająca wzór mandatu karnego.

Jedynie mandat karny jest podstawą do uiszczenia grzywny za popełnione wykroczenie. Mandat karny może być nałożony wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody na jego przyjęcie przez sprawcę naruszenia. Każdy mandat karny kredytowany ma przypisany indywidualny numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty.

Przesyłka zawierająca mandat karny jest wysyłana:

👉 osobnym listem poleconym w wersji papierowej (pieczęć z godłem na druku jest wyraźnie wypukła, wykonana technologią suchego stempla),
👉 elektronicznie (po wcześniejszym wyrażeniu zgody na jego przyjęcie oraz potwierdzeniu przez sprawcę wykroczenia zgody na jego doręczenie w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu eBOK CANARD).

Funkcjonariusze proszą o zwrócenie szczególnej uwagi na wskazane w fałszywym wezwaniu nieprawidłowe dane:

👉 nazwy organu - np. „Główny Inspektorat RUCHU Drogowego"(poprawnie: Główny Inspektorat Transportu Drogowego),
👉 adresu siedziby organu - np. „ul. Kołłątaja 115a" (poprawny adres siedziby CANARD: ul. Przyczółkowa 109A, 02-968 Warszawa, natomiast adres do korespondencji w sprawach naruszeń fotoradarowych: Główny Inspektorat Transportu Drogowego, skrytka pocztowa 146, 05-090 Raszyn),
👉 adresu poczty elektronicznej - poprawny e-mail: canard@gitd.gov.pl

Procedura prowadzenia czynności w sprawie zarejestrowanego wykroczenia, polegającego na przekroczeniu dopuszczalnej prędkości lub niezastosowania się do sygnalizacji świetlnej, wzory mandatów karnych oraz oświadczeń znajdują się na stronie internetowej CANARD.

👉 W przypadkach budzących wątpliwości warto skontaktować się z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym.
👉 Dedykowany adres skrzynki e-mail CANARD to: canard@gitd.gov.pl
👉 Funkcjonariusze zachęcają również do kontaktu z infolinią (22) 220 45 00, która dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Jeżeli stałeś się ofiarą ataku lub doszło do kradzieży danych np. bankowości elektronicznej bądź środków finansowych poinformuj o tym bank oraz niezwłocznie zgłoś sprawę na policję i do CERT.PL.

Źródło: GITD
grafika poglądowa
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Księgowy online


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels