Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Podwykonawstwo w transporcie = wyzysk, brak zasad i kontroli

Utworzona: 2024-04-14


Trzy organizacje branżowe połączyły siły, aby przeciwstawić się nadużyciom w zakresie podwykonawstwa, praktykom nieuregulowanych pośredników pracy i wezwać do bardziej skutecznego egzekwowania istniejących praw pracowniczych.

Europejska Federacja Pracowników Budownictwa i Przemysłu Drzewnego (EFBWW), Europejska Federacja Związków Zawodowych (EFFAT) i Europejska Federacja Pracowników Transportu (ETF) zwracają uwagę na zjawisko dumpingu socjalnego i przestępczość w pracy, nierówne traktowanie pracowników w miejscu pracy, niskie wynagrodzenia, nierejestrowane godziny pracy oraz brak poszanowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również wyzysk, z którym spotykają się szczególnie pracownicy migrujący i mobilni.

Europejskie Federacje Związków Zawodowych (ETUFs) opublikowały wspólny dokument opisujący ciężką rzeczywistość, z jaką borykają się pracownicy w rolnictwie, przetwórstwie spożywczym, hotelarstwie, transporcie i budownictwie. W okresie poprzedzającym wybory do Parlamentu Europejskiego dokument zawiera jasne żądania i konkretne rozwiązania, które mają położyć kres nadużyciom w pracy. Najważniejszym z nich jest nowa dyrektywa ograniczająca podwykonawstwo, regulująca pośrednictwo pracy, zapewniająca równe traktowanie w łańcuchach podwykonawców oraz zwiększająca skuteczność i częstotliwość inspekcji pracy. Autorzy dokumentu domagają się także zakazu korzystania z usług biur pośrednictwa pracy do delegowania pracowników.

Organizacje EFBWW, EFFAT i ETF planują serię skoordynowanych działań na poziomie UE przed i po nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego. Najważniejszym wydarzeniem będzie spotkanie przed Parlamentem Europejskim w Strasburgu w dniu 17 września. Ma ono ma na celu podniesienie świadomości na temat opisanych problemów i zmobilizowanie nowo wybranych posłów do Parlamentu Europejskiego do wsparcia tej inicjatywy.

W transporcie podwykonawstwo przybiera różne formy, a problemem jest brak zasad i kontroli. Zbyt często łańcuchy podwykonawców czerpią korzyści z wątpliwych modeli biznesowych i prowadzą do wyzysku pracowników, zwłaszcza obywateli państw trzecich. Podwykonawstwo to kolejny podstęp, który sprawia, że systemy zatrudnienia są bardziej złożone, a naruszenia prawa trudniej wykrywalne powiedziała Livia Spera, sekretarz generalny ETF.
Federacje podkreślają konieczność priorytetowego traktowania tych palących kwestii w programie politycznym, zwłaszcza w okresie poprzedzającym wybory do Parlamentu Europejskiego. Łącząc się we wspólnym apelu wzywającym do zmian zmian, chcą mieć pewność, że żądania osób pracujących w ich sektorach zostaną usłyszane i uwzględnione przez instytucje UE i rządy krajowe.

Źródło: Europejska Federacja Pracowników Transportu
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Księgowy online


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels