Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

ITD o 34 % zwiększyła liczbę kontroli ukraińskich przewoźników drogowych

Utworzona: 2024-03-02


To odpowiedź na postulaty polskich przewoźników, którzy domagają się zwiększenia kontroli w celu zapewnienia uczciwej konkurencji na krajowym rynku przewozowym.

W pierwszych dwóch miesiącach ubiegłego roku WITD przeprowadziły 1739 kontroli przewoźników drogowych z Ukrainy. W analogicznym okresie tego roku inspektorzy skontrolowali 2640 pojazdów, co stanowi wzrost o 34%. Dodatkowo, w wybranych punktach prowadzone są całodobowe, skoordynowane kontrole, które angażują również inne służby.

Podobnie, inspektorzy Biura Kontroli Opłaty Elektronicznej GITD zwiększyli liczbę kontroli:
🚩W ciągu dwóch miesięcy ubiegłego roku odnotowano łącznie 347 kontroli, z czego 306 dotyczyło przewoźników z Ukrainy.
🚩W tym samym okresie tego roku liczba kontroli wzrosła do 621, z czego 605 dotyczyło pojazdów z ukraińską tablicą rejestracyjną.

Inspekcja jest także inicjatorem skoordynowanych działań kontrolnych, które przeprowadzane są we współpracy z Policją, Krajową Administracją Skarbową oraz Strażą Graniczną. Kontrole te są prowadzone przez 24 godziny na dobę w wyznaczonych punktach na terenie całego kraju. Ich celem jest głównie sprawdzenie przewoźników spoza UE pod kątem respektowania umów i przepisów międzynarodowych.

W celu ułatwienia przekazywania informacji o nieprawidłowościach w przewozach drogowych, GITD i WITD uruchomiły anonimowy formularz zgłoszeniowy na swoich stronach internetowych oraz dedykowane infolinie. Niestety, zainteresowanie tą formą kontaktu jest minimalne.
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
PST OST SPED SP. Z O.O.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels