Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Co mają energooszczędne opony do unijnej taksonomii?

Utworzona: 2023-11-13


Continental uruchomił stronę internetową zawierającą obszerne informacje na temat unijnej klasyfikacji zrównoważonej działalności gospodarczej, która ma pomóc klientom i inwestorom w podejmowaniu decyzji zakupowych. Poprawie efektywności energetycznej pojazdów służy m.in. montaż energooszczędnych opon.

Na mocy zapisów europejskiego Zielonego Ładu oraz w ramach planu działania dotyczącego finansowania zrównoważonego wzrostu, UE wprowadziła system klasyfikacji zrównoważonej działalności gospodarczej. Umożliwia on ocenę działalności pod kątem jej wpływu na środowisko naturalne, tworząc w ten sposób zachętę dla przedsiębiorstw do ciągłego ograniczania negatywnego oddziaływania w tym obszarze. Umożliwia również klientom dokonywanie porównań produktów i usług pod kątem ekologii i osiągania celów klimatycznych.

Taksonomia określa łącznie sześć celów środowiskowych i identyfikuje działania gospodarcze, które w znaczący sposób przyczyniają się do ich osiągnięcia. Dla firm z branży transportowej i logistycznej, które również są objęte rozporządzeniem, szczególnie ważne są działania zmierzające do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Według danych Eurostatu, sektor transportu jest odpowiedzialny za około jedną czwartą całkowitej emisji wynoszącej ok. 3,54 miliarda ton metrycznych CO2 wygenerowanych w Unii Europejskiej (stan na 2021 r.). Transport drogowy wytwarza 740 mln ton metrycznych CO2, a ciężarówki i autobusy – 207 mln ton metrycznych.

Firmy mogą wdrażać różnorodne środki w celu zmniejszenia śladu węglowego swojej działalności. Należą do nich inwestycje w niskoemisyjne lub zeroemisyjne układy napędowe, a także poprawę efektywności energetycznej pojazdów poprzez montaż energooszczędnych opon. Unijna etykieta opony wskazuje, które produkty są uważane za zgodne z taksonomią. Muszą być zaliczone do dwóch najlepszych klas bądź tylko najlepszej klasy pod względem oporów toczenia i hałasu zewnętrznego, jeśli na rynku występuje już więcej niż jeden model opony (wg bazy produktów EPREL).

Continental uruchomił stronę EU-Taxonomy zawierającą obszerne informacje na temat unijnej klasyfikacji zrównoważonej działalności gospodarczej. Zgodnie z przyjętymi przez firmę założeniami dotyczącymi najniższych całkowitych kosztów jazdy (Lowest Overall Driving Costs - LODC), doradcy zapewniają flotom transportowym informacje o tym, jak przygotować się do wymogów taksonomii oraz przedstawiają raporty na temat ciągłego rozwoju systemu klasyfikacji. Ponadto doradcy klienta udzielają operatorom flot spersonalizowanych porad na temat tego, które produkty spełniają wymogi rozporządzenia.

Taksonomia jest wdrażana stopniowo. W przypadku wielu przedsiębiorstw raportowanie ma w dalszym ciągu jedynie charakter dobrowolny. Jednak coraz więcej firm z branży TSL zaczyna raportować zgodnie z wytycznymi. Od 2025 roku obowiązek raportowania obejmie coraz większą liczbę spółek i można się spodziewać dalszej ewolucji przepisów.

Firmy transportowe, które już teraz przygotowują swoją flotę pojazdów zgodnie z wymogami taksonomii, mogą wykorzystać zmniejszony ślad węglowy jako atut w oczach klientów. Jest to szczególnie istotne w przypadku klientów, którzy ze względu na swoją wielkość są już zobowiązani do składania wymaganych raportów. A zatem, choć wdrożenie unijnej taksonomii stanowi początkowo wyzwanie dla firm transportowych, daje im również możliwość wyróżnienia się na tle konkurencji. Ponadto, inwestycje w efektywność energetyczną pojazdów z czasem się zwrócą, ponieważ niższe zużycie paliwa/energii obniży również koszty eksploatacji pojazdów. Opony odgrywają tutaj znaczącą rolę, wpływając na 50% całkowitych kosztów floty.

Film wyjaśnia o co chodzi w unijnej klasyfikacji zrównoważonej działalności gospodarczej.


Źródło: Continental
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
LESZEK Transport i Spedycja Daniel Leszek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels