Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

S61 przejmie ruch tranzytowy pomiędzy Europą Zachodnią i krajami bałtyckimi

Utworzona: 2023-10-19


Oddano do ruchu przedostatni odcinek drogi od Ostrowi Mazowieckiej do Śniadowa. Tym samym w budowie całej S61 został już tylko 13-kilometrowy fragment.

Jest to dwujezdniowa droga ekspresowa o nawierzchni bitumicznej, przystosowana do najcięższego ruchu (11,5 t/oś). W ramach inwestycji wybudowano dwa węzły drogowe: Ostrów Mazowiecka Północ, na skrzyżowaniu dróg ekspresowych S61 i S8 oraz Komorowo (połączenie z DW 627 i 677).

Rząd dotrzymał słowa: zrealizował już prawie cały szlak Via Baltica. Woj. mazowieckie i podlaskie oraz wschodnia część woj. warmińsko-mazurskiego są połączone komfortową i bezpieczną drogą ekspresową. W ten sposób kolejne kilometry dochodzą do polskiej sieci dróg szybkiego ruchu. Inwestujemy w każdym regionie kraju i dbamy o zrównoważony rozwój Polski powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.
Realizacja odcinka S61 Ostrów Mazowiecka – Śniadowo wiązała się z dużymi zmianami w organizacji ruchu na S8 Warszawa – Białystok. Zlikwidowano dotychczasowy węzeł Ostrów Mazowiecka Północ na skrzyżowaniu z ul. Lubiejewską w ciągu drogi wojewódzkiej 627, przez co kierowcy korzystali z objazdu. Wraz z oddaniem nowego węzła na skrzyżowaniu S8 z S61, wyposażonego w łącznice bezpośrednie obsługujące ruch w ciągu Via Baltica, ułatwiony został dojazd do Łomży. Nowy węzeł obsłuży również dojazd do Ostrowi Mazowieckiej od północy, a także do okolicznych miejscowości.

Ruch samochodów ciężarowych w kierunku granicy z Litwą, za sprawą ograniczeń tonażowych na mostach w Łomży wprowadzonych przez władze samorządowe, do czasu uzyskania przejezdności obwodnicy Łomży, będzie się odbywał tak jak dotychczas, przez Białystok. Na oddanym do ruchu odcinku będą kontynuowane prace poza ciągiem głównym S61. Dodatkowo, na jezdni S8 w kierunku Białegostoku, przez kilka miesięcy potrwa jeszcze przebudowa wiaduktu nad linią kolejową oraz układanie nawierzchni. Powstanie także łącznik od węzła Komorowo do drogi wojewódzkiej DW627. Droga ekspresowa S61 docelowo będzie miała około 220 km. Trasa ta przebiega przez trzy województwa: mazowieckie (19,5 km), podlaskie (około 134,3 km) i warmińsko-mazurskie (66,4 km).

Via Baltica

Budowa drogi ekspresowej S61 jest inwestycją istotną nie tylko dla sieci dróg w Polsce, ale ma też znaczenie europejskie. Łącząc się z drogą ekspresową S8 Wrocław – Warszawa – Białystok, trasa ta tworzy międzynarodowy korytarz transportowy, który docelowo przejmie ruch tranzytowy pomiędzy Europą Zachodnią i krajami bałtyckimi.Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
Autor zdjęcia: Krzysztof Nalewajko/GDDKiA
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Transpolisa.pl


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels