Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Noga z gazu - na A2 szykują się zmiany

Utworzona: 2023-10-05


Między węzłami Poznań Komorniki i Poznań Krzesiny jeszcze w tym roku zacznie działać odcinkowy pomiar prędkości (OPP). Rejestracja naruszeń, analiza zachowań kierowców pod kątem przestrzegania przepisów oraz egzekucja wykroczeń będzie realizowana przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

Na odcinku A2 między węzłami Poznań Komorniki i Poznań Luboń oraz Poznań Luboń i Poznań Krzesiny, nad jezdniami autostrady zostały ustawione konstrukcje, na których w najbliższym czasie zainstalowane będą urządzenia pomiarowe. Po ich legalizacji i testach oraz odbiorze całości infrastruktury system obliczający średnią prędkość, z jaką pojazdy będą się poruszać na przedmiotowym odcinku autostrady, zostanie uruchomiony. Autostrada Wielkopolska szacuje, że OPP zacznie działać w listopadzie br., zależy to jednak od przebiegu procesu legalizacji i odbioru sprzętu.

Odcinkowy pomiar prędkości na polskich drogach spełnia swoje zadanie i jest sukcesywnie rozszerzany o nowe lokalizacje. Z obserwacji Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) wynika, że po objęciu kontrolą nowych odcinków dróg, z upływem czasu następuje spadek liczby rejestrowanych naruszeń oraz wyhamowanie prędkości, co wpływa na uspokojenie ruchu na monitorowanych odcinkach i wzrost poziomu bezpieczeństwa. Dla przykładu odcinkowy pomiar prędkości na 8-kilometrowym odcinku autostrady A4 pomiędzy węzłami Kostomłoty – Kąty Wrocławskie, w ciągu 30 dni zarejestrował 100,5 tys. naruszeń.

Źródło: Autostrada Wielkopolska
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Wega Agencja celna


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels