Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Koniec „papierowych” testów dla kierowców zawodowych

Utworzona: 2023-09-18


W Dzienniku ustaw zostały opublikowane dwa komunikaty ministra infrastruktury zmieniające określone zasady egzaminu dla kierowców zawodowych.

Od ubiegłego roku obowiązują regulacje, które przyniosły nowelizacja ustawy o transporcie drogowym, a dotyczące m.in. testów egzaminacyjnych, które przeprowadzane są po ukończeniu szkolenia na kwalifikacje kierowców zawodowych wykonujących przewozy drogowe (autobusy, ciężarówki) i tu używane są tzw. testy papierowe. Egzaminy prowadzone są w word-ach. Dziś już wiemy, że sytuacja zmienia się z dniem 4 grudnia br. - informuje prawodrogowe.pl.

Przypomnijmy, iż od roku ubiegłego w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego przeprowadzone są egzaminy dla kierowców zawodowych w formie papierowej. To egzaminy przeprowadzane po kwalifikacji wstępnej. Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym określała, iż w okresie dwóch lat sytuacja ma być zmieniona wraz z wdrożeniem rozwiązań technicznych umożliwiających właśnie przeprowadzenie testów kwalifikacyjnych z wykorzystaniem systemu informatycznego word. I tak wobec przywołanej delegacji od 4 grudnia br. będą prowadzone egzaminy przy użyciu pytań testowych dostępnych w formie elektronicznej, aby tak się działo w terminie 15 listopada br. minister infrastruktury przekaże do PWPW rzeczone nowy katalog pytań testowych o którym mowa w art. 39b ust. ustawy o transporcie drogowym.

13 września br. w dzienniku ustaw opublikowane zostały dwa ważne komunikaty ministra infrastruktury:
📌 w sprawie określenia terminu, od którego minister właściwy do spraw transportu będzie przekazywał katalog pytań testowych, o którym mowa w art. 39b1 ust. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (poz. 1963) oraz
📌w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przeprowadzenie testów kwalifikacyjnych z wykorzystaniem systemu informatycznego wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego (poz. 1964) [kliknij].

Regulacja zdecydowanie zmieni procedury przeprowadzanych w word egzaminów, a już z całą pewnością ułatwi prace egzaminatorów.

Źródło: prawodrogowe.pl
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Transpolisa.pl


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels