Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Polska i Mołdawia o współpracy transportowej
Utworzona: 2023-06-23

Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie zarządzania rozwojem infrastruktury drogowej oraz unijne instrumenty do współpracy instytucjonalnej były tematami spotkania Rafała Webera z ministrem infrastruktury i rozwoju infrastrukturalnego Mołdawii Lilią Dabija.

Gratulujemy Mołdawii uzyskania statusu kandydata do Unii Europejskiej. Jesteśmy gotowi dzielić się swoimi doświadczeniami w dostosowaniu poszczególnych sektorów transportu do wymogów i standardów jednolitego rynku powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.
Minister infrastruktury i rozwoju regionalnego Mołdawii L. Dabija podkreśliła, że Mołdawię czeka jeszcze długi proces negocjacyjny. W zakresie jej kompetencji negocjowany będzie m.in. rozdział „Transport, Infrastruktura i Mobilność” i w tym zakresie strona mołdawska będzie wdzięczna za pomoc i wsparcie polskimi doświadczeniami.

Ministrowie rozmawiali również o zasadach realizacji inwestycji transportowych zgodnych z wymaganiami UE, w tym środowiskowymi. Wiceminister Weber poinformował o postępach priorytetowej inwestycji drogowej, czyli szlaku Via Carpatia, przedstawiając również podział zadań pomiędzy resortem infrastruktury a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

Zarówno minister Lilia Dabija, jak i szef mołdawskiej Administracji Drogowej byli pod wrażeniem intensywności działań w zakresie realizacji polskich inwestycji i wyrazili przekonanie, że polskie doświadczenia są dla nich wzorcem i liczą na zapoznanie się (oprócz kwestii inżynierskich) z całym procesem nowych technologii, cyfryzacji i bezpieczeństwa w transporcie.

W uzupełnieniu wiceminister R. Weber na przykładzie korytarza Via Carpatia w Polsce wskazał, jak znaczny wpływ wywierają inwestycje infrastrukturalne na rozwój gospodarczy państwa i jego poszczególnych regionów, przytaczając konkretne przykłady firm, które zdecydowały się na inwestycje dzięki poprawie jakości dróg.

Podczas wizyty studyjnej delegacja Mołdawii zapoznała się z systemem dróg publicznych w Polsce. Przedstawiciele MI zaprezentowali główny dokument programowy rozwoju infrastruktury drogowej: Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych oraz mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach samorządowych: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, a także inne programy drogowe, w tym Program Budowy 100 obwodnic oraz Program wzmocnienia krajowej sieci drogowej do 2030 roku.

Omówiono planowanie strategiczne i proces realizacji inwestycji drogowych, z uwzględnieniem finansowania oraz powiązania tych inwestycji z programami i politykami UE. Rozmowa ministrów z Polski i Mołdawii dotyczyła także prac w ramach inicjatywy JASPERS nad „Wstępnym studium wykonalności dla nowego unijnego korytarza kolejowego o normalnym rozstawie szyn, łączącego Polskę, Ukrainę, Rumunię i Mołdawię”, stanowiących bazę dla utworzenia nowoczesnego połączenia transportowego między UE, Mołdawią i Ukrainą.

W obecnej sytuacji międzynarodowej uruchomienie korytarza kolejowego o europejskim rozstawie szyn, łączącego Polskę, Ukrainę, Rumunię i Mołdawię może pozwolić w przyszłości na utworzenie alternatywnego korytarza logistycznego dla transportów z Azji do Europy zaznaczył wiceminister R. Weber.
Mamy świadomość jak bardzo ważna jest interkonektywność, dlatego będziemy starać się uzyskać wsparcie unijne na naprawę ok 250 km linii kolejowych. Liczymy na pomoc Polski przy ubieganiu się o środki CEF powiedziała minister Lilia Dabija.
Wiceminister R. Weber zapewnił, że Polska wspiera wszelkiego rodzaju inicjatywy mające na celu wzmocnienie współpracy transgranicznej, tak ważnej w obecnej sytuacji politycznej i transportowej. Ministrowie rozmawiali również o kwestiach lotniczych, w tym planach rozwoju polskiego przewoźnika lotniczego na kierunku do Kiszyniowa. Strona mołdawska podkreśliła zainteresowanie polskimi wzorcami w zakresie zarządzania lotniskami, opracowaniem planów rozwoju lotnisk, tak by lotnisko w Kiszyniowie zarządzane było sprawnie, nowocześnie i z poszanowaniem zasad zdrowej konkurencji.

Ministrowie omówili również sytuację na rynku przewozów drogowych z uwzględnieniem zmiany szlaków komunikacyjnych w obecnych realiach geopolitycznych oraz wymienili doświadczenia i informacje w zakresie działań resortów, mających na celu przeciwdziałanie powodziom.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
ADAR Sp. z o.o.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels