Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Ochrona polskiego rynku transportowego

Utworzona: 2023-06-05


Zdaniem Głównego Inspektora Transportu Drogowego Alvina Gajadhura, również poprawa jakości usług świadczonych w transporcie drogowym, stanu infrastruktury drogowej, warunków pracy kierowców, bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrona środowiska naturalnego to cele działania Inspekcji Transportu Drogowego.

W Zakopanem odbyła się Konferencja Szkoleniowa Stacje Kontroli Pojazdów. Podczas niej Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur mówił m.in. o działalności kontrolnej ITD i wyjaśniał, jak stan techniczny pojazdów wpływa na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Kwestia bezpieczeństwa to dla nas priorytet. Od 20 lat inspektorzy dbają o to, aby na polskich drogach było coraz bezpieczniej i aby były przestrzegane zasady uczciwej konkurencji. Rozwijamy się i inwestujemy w nowoczesny sprzęt, również ten który jest wykorzystywany do weryfikacji stanu technicznego pojazdów zapewnił Szef ITD.
Specjalistyczny sprzęt, którym Inspekcja Transportu Drogowego dysponuje jako jedyna formacja w kraju, gwarantuje coraz wyższą skuteczność działań. W ramach wzmocnienia potencjału kontrolnego ITD, wszystkie Wojewódzkie Inspektoraty Transportu Drogowego, otrzymują Mobilne Jednostki Diagnostyczne. Zapewniają one prowadzenie kompleksowej kontroli pojazdu w warunkach drogowych. Do WITD trafiły też 74 nowoczesne furgony, wyposażone m.in. w testery diagnostyczne, dymomierze, sonometry, czy wagi samochodowe, a także 64 specjalistyczne zestawy do kontroli pojazdów i tachografów. Wzmocnienie potencjału kontrolnego umożliwia inspektorom ITD wycofanie z ruchu pojazdów, które są niesprawne, przeładowane, czy zatruwają środowisko naturalne.

Wzmocnienie potencjału kontrolnego Inspekcji Transportu Drogowego przekłada się m.in. na wzmocnienie systemu zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce, szybkość, efektywność, kompleksowość kontroli oraz wykrycie i wykluczenie z ruchu większej liczby pojazdów zagrażających bezpieczeństwu oraz środowisku naturalnemu podkreślił Alvin Gajadhur.
Na dowód tego, że kontrole z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu kontrolno-pomiarowego są potrzebne, Główny Inspektor Transportu Drogowego przedstawił wyniki ubiegłorocznych działań.

Inspektorzy przeprowadzili ponad 163 tys. kontroli drogowych. Około połowa dotyczyła przewoźników zagranicznych. W ponad 6 proc. przypadków, ze względu na stwierdzone nieprawidłowości w stanie technicznym, zatrzymano dowód rejestracyjny pojazdu, a ponad 1,2 tys. razy zakazano dalszej jazdy. Najczęściej usterki dotyczyły układu hamulcowego, oświetlenia, stanu ogumienia i wycieków płynu eksploatacyjnego. Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych - ponad 6 proc. w skali wszystkich kontroli - utrzymuje się na przestrzeni lat na podobnym poziomie. W przypadku kontroli z wykorzystaniem Mobilnej Jednostki Diagnostycznej odsetek zatrzymywanych dowodów rejestracyjnych jest już znacznie wyższy, bo to aż 2/3 skontrolowanych pojazdów. Te kontrole, ze względu na wyposażenie MJD, są szczegółowe i precyzyjne, ale do takiej kontroli kierowane są pojazdy, których stan techniczny już na etapie typowania do kontroli, budzi duże wątpliwości. Wówczas usterki są częściej wykrywane tłumaczył Szef ITD.
Alvin Gajadhur przedstawił również przykłady nieprawidłowości, które dotyczyły m.in. układów kierowniczego i hamulcowego, stanu opon, czy oświetlenia.

Stan techniczny pojazdów jest coraz lepszy, są coraz nowsze pojazdy, choć nadal przypadki wykrywanych usterek zdarzają się niemal codziennie. Z roku na rok drastycznych przykładów jest coraz mniej, także dzięki odpowiedzialności przewoźników i świadomości, że w przypadku złego stanu technicznego ryzykują bezpieczeństwem przewożonych pasażerów i innych uczestników ruchu drogowego zakończył Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.
Źródło: GITD
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
LESZEK Transport i Spedycja Daniel Leszek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels