Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Iveco i Nicola w nowej fazie partnerstwa i wspólnym celem dla transportu ciężkiego

Utworzona: 2023-05-18


Producenci poinformowali, że z satysfakcją wkraczają w nową fazę partnerstwa, które realizowane zgodnie z założeniami wykorzystania wiedzy i doświadczenia partnerów w celu wdrożenia zeroemisyjnych ciężarówek w Ameryce Północnej i Europie.

Konsekwentna współpraca obu podmiotów nie została przerwana pandemią COVID-19 ani zakłóceniami w łańcuchach dostaw. Efektem dotychczasowej fazy partnerstwa jest wprowadzenie na rynek elektrycznych samochodów ciężarowych zasilanych bądź akumulatorami (BEV) bądź ogniwami paliwowymi (FCEV) zdolnych obsługiwać przewozy regionalne i długodystansowe. Obie firmy zamierzają teraz indywidualnie skoncentrować się na segmencie ciężkiego transportu. Iveco Group skupi się na rynku europejskim, gdzie będzie kontynuować rozwój i komercjalizację własnych elektrycznych pojazdów ciężarowych zasilanych z baterii i ogniw paliwowych w ramach tego rozbudowywać model finansowania GATE. Nikola planuje działać przede wszystkim w Ameryce Północnej i zaoferować tamtejszym klientom zintegrowane podejście obejmujące BEV, FCEV i infrastrukturę wodorową pod swoją marką HYLA.

Iveco Group obejmie całość udziałów w niemieckiej spółce joint-venture w Ulm. Ponadto Iveco Group otrzyma licencję na bezpłatny dostęp do oprogramowania sterującego do wspólnie opracowanych rozwiązań BEV i FCEV oraz jego dalszy rozwój. Nikola otrzyma natomiast licencję na technologię IVECO S-Way na Amerykę Północną oraz będzie zaopatrywana w odpowiednie podzespoły przez Iveco Group, a także uzyska udział w prawach do własności intelektualnej technologii eAxle Generation 1, opracowanej wspólnie z należącą do Iveco Group marką FPT Industrial, specjalizującą się w napędach. Iveco Group pokryje nakłady kapitałowe związane z nową fazą współpracy z dostępnych środków własnych i przejmie powyższe wartości częściowo za gotówkę (35 mln USD), a częściowo za udziały w Nikoli (20 mln udziałów). Pomimo wyłożenia znacznej sumy w gotówce Iveco Group przewiduje, że generowane przepływy pieniężne wystarczą jej na pokrycie kosztów transakcji i dlatego nie zmienia założonego celu dla przepływów pieniężnych na 2023 r. Grupa zachowa także znaczący pakiet udziałów w spółce Nikola.

Iveco Group i Nikola będą nadal realizować ten sam wspólny cel: przewodzenie transformacji energetycznej, która jest przyszłością mobilności. Wszystkie powyższe zamierzenia wymagają zatwierdzenia przez właściwe organy regulacyjne oraz przygotowania definitywnych umów, wdrażających kompleksowo warunki wiążącego porozumienia osiągniętego przez oba podmioty.

Źródło: Iveco
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Wega Agencja celna


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels