Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Pierwszy zestaw z dwoma naczepami zasilany paliwem odnawialnym

Utworzona: 2023-03-28


Do tej pory testy tego zaawansowanego biopaliwa były przeprowadzane przy użyciu ciągników z jedną naczepą, które przejechały już ponad 550 000 km.

Sesé, Repsol, Volkswagen Navarra i Scania promują w Hiszpanii pierwszy zestaw z dwoma naczepami zasilany paliwem odnawialnym, które zmniejsza emisję CO2 netto nawet o 90%. W ten sposób Sesé to pierwsza firma w Hiszpanii i południowej Europie, która korzysta z tego typ pojazdów. Będzie on pokonywał łącznie 4500 km tygodniowo na trasie między Pampeluną a Barceloną, co pozwoli zmniejszyć roczną emisję o około 4,5 tony CO2.

Paliwo odnawialne jest produkowane z odpadów, takich jak zużyte oleje roślinne oraz resztki organiczne. Ponadto posiada certyfikaty zrównoważonego rozwoju zgodne z wymogami unijnej dyrektywy w sprawie energii odnawialnej oraz spełnia wszystkie wymagania techniczne gwarantujące jego zastosowanie w pojazdach bez konieczności dokonywania jakichkolwiek modyfikacji.

Poszukiwanie wydajnych, zrównoważonych i innowacyjnych rozwiązań dla łańcucha dostaw jest jednym z podstawowych priorytetów Sesé, której celem jest, aby do 2050 roku stać się firmą neutralną pod względem emisji. W tym celu firma rozpoczęła eksploatację największego i najbardziej wydajnego pojazdu dystrybucyjnego w Europie o łącznej długości 31,7 m, który składa się z 2 naczep o długości 13,60 m. Zestaw duo jest przeznaczony do poruszania się po drogach o dużej przepustowości, zmniejszając w ten sposób liczbę ciężarówek poruszających się po drogach konwencjonalnych, czyli tam, gdzie występuje największa wypadkowość. Obecnie Sesé posiada w swojej flocie 4 naczepy typu duo, które pokonują średnio 600 000 km rocznie i redukują całkowitą emisję o 30%.

Źródło: Scania
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Studio Patrzałek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels