Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Kontrole kabotażu i regularnych odpoczynków. BALM na parkingach i przy arteriach drogowych

Utworzona: 2023-03-25


Federalny Urząd Logistyki i Mobilności pobrał łącznie 121 077 euro tytułem kaucji zabezpieczających.

W ramach pierwszej akcji funkcjonariusze BALM sprawdzili łącznie 512 pojazdów. W 405 przypadkach kontrola dotyczyła przestrzegania przepisów kabotażowych (16 naruszeń), w odniesieniu do 411 pojazdów sprawdzano zgodność z przepisami socjalnymi w transporcie (50 przypadków odbywania odpoczynku tygodniowego w kabinie), a w 24 – stanu technicznego pojazdów (7 naruszenia). Natomiast podczas kolejnych kontroli sprawdzono 807 pojazdów, w tym 784 pod kątem zgodności z przepisami dotyczącymi kabotażu (25 naruszeń), 104 jeżeli chodzi o zgodność z przepisami socjalnymi (11 przypadków złamania zakazu odpoczynku tygodniowego w kabinie), a w 33 pojazdach sprawdzono ich stan techniczny (wykryto 5 nieprawidłowości, w tym jeden przypadek zmanipulowanego tachografu, niesprawny układ oczyszczania spalin).

Źródło: BALM
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Transpolisa.pl


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels