Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

trafficban.pl - Zakazy ruchu w Europie

Belgia zapowiada wprowadzenie wakacyjnych zakazów ruchu

Utworzona: 2023-04-01


Prace nad projektem ustawy trwają od ponad roku. W tym czasie prowadzone były konsultacje ze stowarzyszeniami i samymi przewoźnikami.

Wspomniany projekt zakłada wprowadzenie, wzorem innych państw europejskich, ograniczeń dla pojazdów ciężarowych o dmc pow. 7,5 tony w okresie wakacyjnym, kiedy to notowany jest wzmożony ruch turystyczny. Zapowiadane zakazy dla pojazdów ciężarowych będą obowiązywały na całej sieci dróg w każdą niedzielę od 1 lipca do 31 sierpnia, w godzinach 6:00 - 20:00.

Od powyższych ograniczeń będą obowiązywały wyjątki, m.in. dla transportu żywności szybko psującej się, pojazdów należących do sił zbrojnych, policji i straży pożarnej, pojazdów przeznaczonych do szkolenia kierowców, dla transportu zwierząt. Pełna lista odstępstw będzie znana po opublikowaniu ustawy

Czytanie ustawy w belgijskim Parlamencie i głosowanie nad nią zaplanowane jest na maj b.r. Jeżeli ustawa zostanie przegłosowana, ograniczenia miałyby wejść w życie już najbliższym okresie wakacyjnym. Zakłada się, że w początkowym okresie na kierowców nie będą nakładane kary a jedynie upomnienia.

❗📢Dziękujemy za uwagę. Wesołego Prima Aprilis 😁
Do ulubionych trafficban.pl - Zakazy ruchu w Europie
FIRMOWY SPOTLIGHT
PST OST SPED SP. Z O.O.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels