Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Idzie wiosna, 'stonogi' wypełzają na drogi

Utworzona: 2023-03-12


Blisko 61,5 tony zamiast dopuszczalnych 40 ważyła ciężarówka przewożąca załadowane kontenery. 'Stonoga' składająca się z trzech pojazdów miała także przekroczone dozwolone naciski niektórych osi na drogę.

Na autostradzie A1 patrol Inspekcji Transportu Drogowego z Włocławka zatrzymał do kontroli wieloosiowy zespół pojazdów z dwoma kontenerami. Powodem tej interwencji była niedozwolona konfiguracja zespołu pojazdów. Składał się bowiem z ciągnika i dwóch łączonych ze sobą na sztywno przyczep. Oprócz tego inspektorzy podejrzewali, że ciężarówka może być przeładowana. „Stonoga” przewożąca ładunek podzielny w dwóch kontenerach ważyła prawie 61,5 t zamiast dopuszczalnych 40 t. Taki tonaż spowodował też przekroczenia dozwolonych nacisków osi ciągnika siodłowego i jednej z przyczep na drogę. To z kolei przyczynia się do szybszej degradacji nawierzchni jezdni. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ruchu drogowym, nienormatywny pojazd o masie przekraczającej 60 ton powinien być pilotowany na trasie przejazdu. W chwili podjęcia interwencji poruszał się po autostradzie bez żadnego pojazdu pilotującego.

Nieprawidłowy transport kontenerów wstrzymano do momentu usunięcia stwierdzonych naruszeń. W tym przypadku ciężarówkę doprowadzono do normatywności na miejscu kontroli. Oznaczało to konieczność rozpięcia przyczep i podpięcia jednej z nich do drugiego ciągnika siodłowego. Kierowca został ukarany mandatem karnym. Wobec przewoźnika zostaną wszczęte postępowania o nałożenie kary pieniężnej w drodze decyzji administracyjnej.

Źródło: GITD
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
LESZEK Transport i Spedycja Daniel Leszek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels