Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Badania kierowców zawodowych powinny diagnozować uzależnienia

Utworzona: 2023-02-23


Takie stanowisko zajął poseł Kazimierz Matuszny, w interpelacji dotyczącej alkoholu i niedozwolonych środków odurzających. Czy ministerstwo podziela tą opinię?

Jak podaje portal prawodrogowe.pl w skierowanej do ministra infrastruktury interpelacji nr 38394 w sprawie eliminacji z ruchu drogowego kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu lub środków odurzających poseł pyta czy resort dostrzega problem braku ustandaryzowanych metod badań psychologicznych mających na celu wykrycie faktu uzależnienia kandydata na kierowcę zawodowego. Powinny to być badania lekarskie, których celem jest wykrycie faktu uzależnienia kandydata na kierowcę od alkoholu lub innych niedozwolonych środków. Także badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu powinny wykrywać, czy badany ma zaburzenia osobowości skutkujące lekceważeniem norm prawnych. Orzeczenia o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu nie powinna otrzymać osoba dotknięta zaburzeniami zdolności oceniania i zachowania.

Wszystkie przeciwwskazania powinny być wykryte podczas badań wykonywanych w konsekwencji starania się o uzyskanie prawa jazdy, zwłaszcza kandydatów na zawodowych kierowców. Marszałkowie województw – sprawujący nadzór nad pracowniami psychologicznymi - powinni mieć pełną wiedzę o rzetelności przeprowadzanych badań lekarskich i psychologicznych. I tu poseł wskazuje, iż kryteria kwalifikacji podczas kontroli uprawnionych lekarzy i pracowni psychologicznych powinny być jasne.

Osoby świadczące usługi psychologiczne i orzekające w opisanych powyżej sprawach nie posiadają ustandaryzowanych metod psychologicznych i nie podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za ewentualne błędy, co może mieć wpływ na skuteczność eliminacji z ruchu drogowego osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzającychkończy uzasadnienie swojej interpelacji Kazimierz Matuszny.
Zostaje postawione pytanie: Czy podległe Panu ministerstwo zauważa problem braku ustandaryzowanych metod badań lekarskich i psychologicznych mających na celu wykrycie faktu uzależnienia kandydata na kierowcę zawodowego od alkoholu lub innych niedozwolonych środków odurzających?

O udzielonej odpowiedzi będziemy informowali.

Źródło: prawodrogowe.pl
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Studio Patrzałek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels