Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Zmiana stawek opłat w systemie e-TOLL dla ciężarówek
Utworzona: 2022-12-19

Będą one obowiązywały od 1 stycznia 2023 r.

Działając na podstawie art. 13 ha ust. 4a-4c i ust. 8 ustawy o drogach publicznych, dodanych mocą art. 3 ust. 1 ustawy z 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw, Minister Infrastruktury opublikował obwieszczenie w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty elektronicznej za przejazd drogami płatnymi dla pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony.

Wysokość tych opłat jest corocznie waloryzowana w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów, podawany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Środki z opłaty z elektronicznej trafiają do Krajowego Funduszu Drogowego, który jest podstawowym źródłem finansowania inwestycji drogowych. Jak poinformowało Ministerstwo Infrastruktury, wysokość opłaty pozostanie jedną z najniższych w Europie.

Zmiana wysokości stawek pobieranych w systemie e-TOLL jest uzależniona od klasy emisji spalin (największe opłaty ponoszą właściciele pojazdów najbardziej zanieczyszczających środowisko), rodzaju drogi oraz od masy pojazdu i wyniesie od 3 do 8 groszy za 1 km. Wysokość nowych stawek została opublikowana w Monitorze Polskim ⬇Jak zaznacza Ministerstwo Infrastruktury, ta groszowa zmiana stawek opłaty elektronicznej dotyczy wyłącznie pojazdów ciężkich, opłaty te nie są pobierane od właścicieli samochodów osobowych i motocykli. Nowe stawki opłaty elektronicznej będą pobierane także od właścicieli pojazdów ciężkich zarejestrowanych poza granicami Polski.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
Bus Premium Class


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels