Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

REKLAMA


Hiszpanie biorą się za przestrzeganie przepisów
Utworzona: 2022-11-27

Stawia nacisk na uchwalone w ostatnich miesiącach zmiany legislacyjne, w szczególności w zakresie zwalczania opóźnień w płatnościach, kontroli cen usług transportowych, przestrzegania zakazu załadunku i rozładunku oraz zagranicznych firm wydmuszek działających w Hiszpanii.

REKLAMA
Walka z opóźnieniami w płatnościach w drogowym transporcie towarów jest jednym z priorytetów Inspekcji Transportu, ponieważ wpływa negatywnie na płynność finansową przedsiębiorstw. Kontrola w tym zakresie będzie jednym z celów po wprowadzeniu nowych rodzajów wykroczeń zatwierdzonymi przepisami Ustawy 13/2021.

❌Kontrola stawek w umowach na usługi transportowe, oraz umownych kosztów, które muszą pokryć faktyczne koszty poniesione przez przewoźnika, jest jednym obszarów kontroli ustanowionych dekretem królewskim z mocą ustawy 14/2022 z dnia 1 sierpnia. Inspektorzy będą sprawdzać treści listów przewozowych oraz innych dokumentów umownych, w których figurują wspomniane kwoty. Kontrole rozpoczną się od firm załadunkowych i operatorów transportowych i obejmą wszystkie elementy łańcucha aż do faktycznego przewoźnika zleconych usług.

❌Kontrole zakazu załadunku i rozładunku, wprowadzonego dekretem królewskim z mocą ustawy 3/2022 z dnia 1 marca oraz dekretem królewskim z mocą ustawy 14/2022, który zaczął obowiązywać we wrześniu będzie realizowane bezpośrednio przez inspektorów transportu.

❌Kontynuowana będzie również kontrola dużych firm przenoszących swoje siedziby do krajów UE o niższych kosztach prowadzenia działalności, co stanowi przykład naruszenia zasady uczciwej konkurencji. Od roku 2016, Inspekcja Transportu Lądowego podejmuje starania, aby inne instytucje publiczne zostały włączone w działania niezbędne do rozwiązania tego problemu. Aby zwiększyć skuteczność kontroli, plan zakłada przeprowadzenie inspekcji w tych punktach, w których występuje większe natężenie działalności transportowej, takich jak porty, tereny przemysłowe, duże firmy spedycyjne, centra logistyczne, dworce autobusowe itp.

❌Kontynuowane będą również doroczne kontrole firm oferujących usługi transportowe przez Internet, zwłaszcza w odniesieniu do platform zajmujących się pośrednictwem w zakresie usług dostawy paczek przy pomocy różnych pojazdów, zwykle bez odpowiedniego upoważnienia.

❌Głównym zadaniem funkcjonariuszy Inspekcji Transportu będą kontrole w siedzibach firm. Dzięki współpracy z Europejskim Urzędem ds. Pracy możliwe będzie prowadzenie wspólnych kontroli w siedzibach firm, zarówno tych zlokalizowanych na terytorium Hiszpanii, jak i w innych państwach członkowskich, w których znajdują się siedziby firm wydmuszek.

❌Plan kontroli obejmuje także doroczne kontrole czasu jazdy i odpoczynku 474.873 pojazdów transportowych, które są obecnie zobowiązane do posiadania tachografu w Hiszpanii. Biorąc pod uwagę, że dyrektywy europejskie nakładają na państwa członkowskie obowiązek kontroli co najmniej 3% dni roboczych, w przyszłym roku hiszpańskie organy kontrolne będą musiały sprawdzić co najmniej 3173513 dni roboczych kierowców zawodowych, z czego około 50% będzie kontrolowana w siedzibach firm, a pozostałe 50% na drogach. W poprzednich latach najwyższy odsetek wykrytych wykroczeń dotyczył ewidencji czasu prowadzenia pojazdu (27 %), następnie czasu odpoczynku (23 %), przerw (17 %), czasu jazdy (14 %), tachografu (12 %) oraz wreszcie braku ewidencji (6%).
Do ulubionych
REKLAMA
PREZENTACJA FIRMY
Bus Premium Class


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels