Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Polsko-litewskie rozmowy o współpracy transportowej
Utworzona: 2022-10-27

Podczas wydarzenia wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski wziął udział w panelu dyskusyjnym pt. „Odtworzenie łańcuchów dostaw z uwzględnieniem ekologicznych i innowacyjnych rozwiązań transportowych”, a także w polsko-litewskim spotkaniu dwustronnym.

Położenie geopolityczne państw Europy Środkowej wymusza na nas budowę i doskonalenie odpowiedniej infrastruktury transportowej w celu zapewnienia wysokiego poziomu efektywności sieci transportowej, a także zwiększenia poziomu bezpieczeństwa naszego regionu. Forum Innowacji w Transporcie przybliża nas do osiągania tych wspólnych celów powiedział wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski.
II edycja Międzynarodowego Forum Innowacji Transportu, podobnie jak w roku 2021, zorganizowana została przez Ministerstwo Transportu i Łączności Litwy oraz Stowarzyszenie „Innowacja w Transporcie”. Misją forum jest połączenie wysiłków instytucji państwowych, organizacji międzynarodowych, placówek naukowych, organizacji pozarządowych, biznesu i start-up’ów na rzecz przyśpieszenia wdrażania innowacji w regionie w zakresie transportu i logistyki.

Podczas sesji ministrów ds. transportu rozmawiano o najistotniejszych celach, zadaniach i wyzwaniach, jakie czekają Europę w sektorze transportu po zakończeniu konfliktu na Ukrainie. Dyskusja skupiła się głównie na kwestiach dotyczących odtworzenia łańcuchów dostaw, wdrażania neutralnych klimatycznie innowacji transportowych oraz dekarbonizacji systemu transportowego.

Wiceminister Witkowski podkreślił, że kluczem do rozwiązania wielu problemów logistycznych jest poprawa efektywności zarządzania transportem, m.in. poprzez jego cyfryzację.

Forum Innowacji Transportu było również okazją do spotkania wiceministra infrastruktury Grzegorza Witkowskiego z wiceministrem transportu i łączności Litwy – Juliusem Skačkauskasem. Rozmowy dotyczyły modernizacji korytarza kolejowego Rail Baltica, szlaków drogowych Via Baltica i Via Carpatia, a także rewizji sieci TEN-T.

W procesie integrowania szlaków Via Baltica i Via Carpatia za bardzo istotne uważam, żeby w trybie rewizji TEN-T uwzględnić łącznik pomiędzy Lublinem a Białymstokiem i Ełkiem. Jest to rozwiązanie, które zapewni efektywność ekonomiczną obu projektów podkreślił G. Witkowski.
Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
MWB Trans - Mariusz Wieczorek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels